DAMWALD – Woensdag 18 december werd het hoogste punt bereikt van de nieuwe campus Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma deelde snert uit tijdens een speciale lunch en de timmerlieden kregen vanuit het stichtingsbestuur Campus Damwâld pannenbier mee naar huis.

Op schema
Een vertegenwoordiging van Bouwgroep Dijkstra Draisma gaf de genodigden voorafgaand een rondleiding over het bouwterrein. Dit leverde een goed beeld op van de vorderingen op dit moment. Directeur Biense Dijkstra vertelt: “Ik ben oprecht trots. De school wordt prachtig en we lopen goed op schema”. Nog voor de kerst worden de daken dichtgemaakt en de binnenwanden geplaatst. In januari starten de metselaars met het gevelmetselwerk. Al met al gaat de bouw vlot door. Gerard Jongsma, uitvoerder bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, is tevreden: “Alles loopt volgens planning. Als dit zo blijft kunnen de leerlingen het nieuwe schooljaar in 2020 beginnen op de nieuwe Campus”.

Energieneutraal
De campus wordt energieneutraal en krijgt geen gasaansluiting. De benodigde warmte wordt opgewekt door middel van lucht-water-warmtepompen en er komen zonnepanelen. Na de zomervakantie in 2020 biedt Campus Damwâld ruimte aan 450 leerlingen van de OBS Dr. J. Botkeskoalle, CBS De Bron en CBS De Fontein. Daarnaast komt er een sporthal waar ruim 15 verenigingen hun sporten en hobby’s kunnen uitoefenen.