Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting niet eerder dan volgend jaar.

Investeren in verkeersveiligheid blijft een belangrijk speerpunt voor de provincie Fryslân. Er is jaarlijks 1 miljoen beschikbaar om knelpunten aan te pakken. “We kiezen er binnen het beschikbare budget voor om het kruispunt N357-Doniaweg nu eerst aan te pakken, in het besef dat er op meer locaties in Fryslân maatregelen nodig zijn. Die voorrang heeft te maken met verwachtingen die door de provincie bij Hallum zijn gewekt”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Educatie
Voor de aanpak van kruispunt Hallum is nog wel instemming nodig van Provinciale Staten. In de loop van dit jaar wordt duidelijk welke knelpunten verder nog aangepakt worden en wanneer. Het kan daarbij gaan om kleine aanpassingen, zoals een betere markering op de weg, of ingrijpende maatregelen zoals het herinrichten van een kruispunt of een wegvak.

Daarnaast investeert de provincie in educatie om de verkeersveiligheid te bevorderen. Tot en met 2023 is hiervoor één miljoen beschikbaar. In 2020 ligt de focus op verkeerseducatie op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om kinderen vroegtijdig bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.