Vanaf woensdag 16 september kan er worden ingeschreven op de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Kollumerland. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft eind 2019 besloten om de ambtelijke huisvesting te centraliseren in Dokkum, waardoor het kantoor aan de Van Limburg Stirumweg 18 verkocht kan worden.

Perceel van 2,5 ha
De openbare verkoop betreft meer dan alleen het kantoorpand. Ook de monumentale villa ‘Westenstein’, de bijgebouwen en de gemeentewerf vallen onder de verkoop. De op het terrein staande brandweerkazerne valt niet onder de te verkopen gebouwen. Het totale te verkopen perceel is circa 2,5 ha groot. Het gebouw wordt niet in één keer opgeleverd. De gemeente heeft nog werkplekken in gebruik tot het moment dat de uitbreiding van de locatie in Dokkum gereed is. Het loket voor burgerzaken, de raadszaal en het archief is nog in gebruik. Ook de gemeentewerf blijft nog langer als zodanig in gebruik.

Beoordeling biedingen
Bij de beoordeling van de biedingen is voor de gemeente een aantal zaken van belang. In eerste instantie is dat het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf heeft. Ook wordt veel belang gehecht aan het behoud van Villa Westenstein en de impact van het bedrijf op de directe omgeving. Tot slot is natuurlijk de geboden koopsom een zwaarwegende factor.