Minister Wiebes in Wierum om gaswinning - Nefnijs.nl
De regio Noardeast-Fryslân kan definitief rekenen op de ‘gift’ van €60 miljoen euro van minister Wiebes. De Regiobrief, met daarin de afspraken tussen minister Wiebes, NAM en de regionale overheden over de vulling van het Gebiedsfonds met €60 miljoen uit de inkomsten van het gasveld Ternaard, is binnen. Voor het eerst in Nederland is er een koppeling gelegd tussen gaswinning en een bijdrage voor de regio. Een fooi. Tegen de huidige gasprijs levert de 4 miljard kuub van Ternaard de staat ongeveer een miljard euro op.

Schriftelijk vastgelegd
Op 9 december 2019 zijn de uitkomsten al mondeling gepresenteerd in het dorpshuis Túnawerth in Ternaard. Nu zijn ze schriftelijk vastgelegd. Met de komst van de Regiobrief kan de Gebiedscommissie in Oprichting voortvarend verder om klaar te zijn als de minister besluit om tot gaswinning over te gaan. Deze commissie heeft als taak om met een advies te komen over de daadwerkelijke Gebiedscommissie. Ook ontwikkelen ze de spelregels van het gebiedsfonds. Hiermee kunnen projecten uiteindelijk gehonoreerd worden in de thema’s verzilting, energietransitie en sociaaleconomische vitaliteit. De stichting Fêste Grûn werd eerder geweigerd uit de commissie, omdat deze zich te zeer en te fanatiek tegen de gaswinning had uitgesproken.

Gaswinning op groen
Volgens de gemeente Noardeast-Fryslân doen de afspraken over het Gebiedsfonds niets af aan het standpunt van de drie Friese overheden dat zij tegen nieuwe gaswinning zijn. Het besluit om al dan niet over te gaan tot gaswinning in het Ternaard-veld, ligt in handen van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Gezien de mogelijke opbrengst, zal de minister zich van het standpunt van de lokale overheden niets aantrekken.