Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân verkoopt het gemeentehuis in Kollum waarschijnlijk aan Fotocadeau.nl. De gemeenteraad kan nog wel haar wensen en bedenkingen kenbaar maken. Daarnaast moet de raad instemmen met de financiële consequenties van de verkoop.

Drie partijen
Er waren drie geïnteresseerden voor het gemeentehuis dat in september in de verkoop kwam. Bij de beoordeling van de biedingen was voor de gemeente een aantal zaken van belang. In eerste instantie was dat het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf heeft. Ook werd veel belang gehecht aan het behoud van Villa Westenstein en de impact van het bedrijf op de directe omgeving. Ook de geboden koopsom was een zwaarwegende factor. Fotocadeau.nl kwam als beste uit de bus.

Villa
De openbare verkoop betreft meer dan alleen het kantoorpand. Ook de monumentale villa ‘Westenstein’, de bijgebouwen en de gemeentewerf vallen onder de verkoop. De op het terrein staande brandweerkazerne valt niet onder de te verkopen gebouwen. Het totale te verkopen perceel is circa 2,5 ha groot. Het college van Noardeast-Fryslân heeft besloten om op termijn centraal te gaan huisvesten in Dokkum. Daarom komen de gemeentehuizen in Ferwert en Kollum vrij voor verkoop.

Nog in gebruik
Het gebouw wordt niet in één keer opgeleverd. De gemeente heeft nog werkplekken in gebruik tot het moment dat de uitbreiding van de locatie in Dokkum gereed is. Er is bijvoorbeeld nog een loket voor burgerzaken. Ook is de raadszaal nog in gebruik net als het archief. En ook de gemeentewerf blijft nog langer als zodanig in gebruik. Daarom is de oplevering in fases.