Luzette KroonDinsdagavond 4 februari is Luzette Kroon (53) door Arno Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. Kroon is door de Koning benoemd voor een periode van zes jaar. Ze volgt daarmee Paul van Erkelens op die per 1 januari 2020 met pensioen is gegaan.

Na de beëdiging heeft waarnemend dijkgraaf Bé de Winter de voorzittershamer officieel overgedragen aan Luzette Kroon. Als dijkgraaf is ze voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap met het grootste beheergebied van Nederland.

Samen op zoek naar grensverleggende oplossingen
Luzette Kroon: ‘De dilemma’s en uitdagingen in het waterbeheer worden groter, ingewikkelder en steeds meer merkbaar. Wetterskip Fryslân staat middenin de samenleving en kan haar taak alleen uitvoeren in verbinding met boeren, burgers, bedrijven en overheden. Alleen samen kunnen we slimme, grensverleggende oplossingen vinden voor een veilige en leefbare omgeving. Nu en in de toekomst. Daar zet ik mij graag voor in!’

Ervaren watervrouw
Luzette Kroon is bekend met watervraagstukken. Ze was onder andere bestuurslid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en vertegenwoordiger van het landelijk waterdossier van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast heeft zij heeft in haar vorige functie als burgemeester van de gemeente Waterland en eerder van gemeente Drechterland te maken gehad met complex waterbeheer. Kroon bekleedt diverse bestuursfuncties, onder meer bij de kerngroep Deltaprogramma IJsselmeergebied, de Stichting Waterrecreatie Nederland, het Zuiderzeemuseum en bij de KNRM.

Luzette Kroon