Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft op 10 maart de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Wrâldwizer. Dit deed hij samen met directeur Michelle van der Sluis. CBS ‘By de Boarne’ uit Niawier en de ‘Foeke Sjoerds Skoalle’ in Oosternijkerk zijn per 1 augustus 2018 verdergegaan als de Wrâldwizer.

Tijdscapsule
Speciaal voor deze gelegenheid hadden leerlingen boodschappen geschreven voor toekomstige leerlingen van de school. Deze boodschappen gingen in een tijdscapsule de grond in. Daarnaast was ook bestuurder Heidi Rubingh aanwezig van schoolbestuur Stichting Arlanta en een vertegenwoordiging van Aannemingsmaatschappij Friso te Sneek. In verband met de coronamaatregelen kon er helaas geen grote happening van worden gemaakt. De school hoopt met de opening wel een groot feest te kunnen geven.

Wethouder de Vries
Wethouder de Vries is blij met het officiele startsein van de nieuwbouw:
“It is moai dat nei jierren fan tarieding no úteinsetten wurdt mei de bou fan in nije skoalle foar de doarpen Nes, Nijewier en Easternijtsjerk. Noch moaier is dat dêrby meardere funksjes, mei de berneopfang en bûtenskoalske opfang, ûnder ien dak brocht wurde yn de foarm fan in Kindcentrum. As gemeente hawwe wy mei de skoalbestjoeren ôfpraat om dêr mear op yn te setten de kommende jierren en mei dit Kindcentrum wurdt dêr útfiering oan jûn.”

Nieuwbouw
Het ontwerp gaat uit van een kindcentrum waar de school onderdeel van uitmaakt en is gerealiseerd door KAW Architecten uit Groningen. Het ontwerp is gebaseerd op de onderwijsvisie van de Wrâldwizer. Hierin wordt de school gezien als een plek waar kinderen de wereld kunnen leren kennen door vragen te stellen, te ontdekken en te ondernemen. Zo vinden leerlingen met zelfvertrouwen en gezonde nieuwsgierigheid hun plek in de maatschappij. De koppeling tussen school, de ‘mienskip’ en de wereld is terug te zien in het nieuwe ontwerp.

Gebouw in vijf delen
Het nieuwe gebouw kenmerkt zich door vijf herkenbare delen die uit elkaar zijn geschoven. Hierdoor ontstaat er een speels gebouw dat goed in de omgeving en in het dorp past. Door materialen als baksteen, hout en aluminium te gebruiken, past het in het landschap. Het gebouw heeft zonnepanelen en voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In een grote open ruimte in de school kunnen kinderen samen leren en spelen. De nieuwbouw komt op dezelfde plek als het oude schoolgebouw. In het nieuwe gebouw komen verschillende leerpleinen, met instructielokalen, speciale stilte – en samenwerkingsplekken. Ook komt er een nieuw schoolplein en wordt de verkeerssituatie voor de school verbeterd.

Voor de kerstvakantie hoopt aannemer Friso het gebouw op te leveren.