Het had allemaal één groot feest moeten worden van poëzie, pianomuziek en voordrachtskunst, maar de corona-pandemie maakt momenteel een feestelijke presentatie van PLEATSPETEAR – de nieuwe gedichtenbundel van Akke Brouwer – onmogelijk. De Dokkumer Stichting Historia Doccumensis brengt het ‘poëtysk dokumint’ daarom op ongeluksdag vrijdag de 13e november uit, zonder verdere toeters en bellen. Het is de bedoeling om er in het komende voorjaar een mooie feestelijke première van de poëzie-voorstelling en bijbehorende bundel van te maken. Het eerste exemplaar van de Frysk-Nederlanstalige bundel is inmiddels corona-proof aangeboden aan eigenaar Minne van Oosten van Heringastate.

Poëtisch historisch document
PLEATSPETEAR is geschreven door dichteres Akke Brouwer uit Hantum en gaat over de geschiedenis van het landschap en de teloorgang van het boerenbedrijf in Noordoost-Fryslân: het wekt de plattelandscultuur op een unieke manier tot leven. De gedichten werden door Akke Brouwer geschreven op een historisch boerenerf in Hantumhuizen, waar al vanaf 1435 de Elinga- of Heringastate stond en waar in de loop der tijd meerdere kop-hals-rompboerderijen hebben gestaan. Op deze plek, waar akkerbouw en veeteelt bedreven werd, is onder andere de Friese historicus en dominee Jacob Jetzes Kalma geboren.

Stichting Historia Doccumensis
Akke Brouwer kreeg in 2015 van de huidige eigenaar Minne van Oosten de gelegenheid om in de leegstaande boerderij gedichten te schrijven. Zij liet zich inspireren door de bijzondere plek en de vroegere bewoners, deed onderzoek naar de historie van de boerderij, het omliggende landschap, het dorp en de kerk in Hantumhuizen. Haar werk resulteerde in een tweetalig poëtisch historisch document dat in opmaak en met afbeeldingen van Warner B. Banga uit Dokkum wordt uitgegeven door de stichting Historia Doccumensis. De gedichten ademen een sfeer van nostalgie en zijn vertaald in het Fries in samenwerking met Corry Boelens uit Dokkum.

PLEATSPETEAR ligt vanaf vrijdag 13 november vóór Sinterklaas in de boekwinkel of is te bestellen via de webside www.historia-doccumensis.nl (onder publicaties). Het fullcolour en fraai uitgevoerde boekwerkje met een harde kaft kost dankzij steun van de Provinsje Fryslân, de Gemeente Noardeast-Fryslân en de Jansen’s Friesche Stichting slechts € 15.

Poëzie-performance
De bijbehorende poëzie-voorstelling ‘PLEATSPETEAR’ is een bijzondere combinatie van voordrachtskunst door Akke Brouwer en pianomuziek van Joke Groen uit Hantumhuizen. Deze performance gaat vanwege de huidige coronamaatregelen en -omstandigheden later dit jaar of in het voorjaar in première bij de feestelijke presentatie van de nu verschenen gedichtenbundel, waarin geschreven tekst in combinatie met historisch en sfeervol beeldmateriaal een blijvend document vormen. Daarna hopen Akke Brouwer en Joke Groen met hun performance door heel Fryslân op tournee te kunnen gaan en zal deze worden aangeboden aan Fryske Kriten om ùtens.

FOTOBIJSCHRIFT: Akke Brouwer overhandigt het eerste exemplaar van haar ‘poëtysk dokumint’ PLEATSPETEAR aan eigenaar Minne van Oosten van de Heringastate in Hantumhuizen. In de muur de gevelsteen uit 1848 die ook in de historische context voorkomt.