Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2022. Ondanks de nodige financiële uitdagingen is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Deze begroting is dan ook een belangrijke stap in het financiële herstel voor de lange termijn.

Net als alle andere gemeenten staat Dantumadiel voor de nodige financiële uitdagingen

Zo hebben alle gemeenten te maken gehad met financiële onzekerheid als gevolg van corona. Maar ook andere ontwikkelingen zorgden voor de nodige financiële uitdagingen. Zo blijven de zorgkosten, vooral als het gaat om de WMO, stijgen. Bijdragen uit het Rijk zijn onvoldoende om die toenemende kosten te dekken. Daarnaast is er ook nog steeds geen helderheid over de herziening van het gemeentefonds, oftewel de verdeling van Rijksgeld over de gemeenten.

Wethouder Kempenaar is trots op de begroting ondanks de financiële uitdagingen

“Er is keihard gewerkt om, daar waar het kan te bezuinigen. Met name in het Sociaal Domein zijn grote stappen gezet om slimmer en goedkoper te werken, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Daar mogen we met recht trots op zijn”.

College blijft zich inzetten voor een financieel stabiele gemeente

Ondanks de sluitende begroting voor 2022 sluit het college haar ogen niet voor de financiële uitdagingen die nog voorliggen. “Wij zijn onveranderd vastbesloten om Dantumadiel financieel stabiel te houden, ook op lange termijn en blijven daar dan ook keihard aan werken. Daarbij blijven wij ook een beroep op het Rijk doen voor extra middelen om de toenemende zorgkosten op te kunnen vangen”, aldus wethouder Kempenaar.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de begroting

De begroting staat op de agenda van de raadsvergadering van 1 en 2 november a.s.