Het college van burgemeester en wethouders was woensdag 24 juni op werkbezoek bij het project Kansen in Kernen Feanwâlden. Het college van Dantumadiel werd op het bouwterrein bijgepraat over de werkzaamheden rond het stationsgebied en de Juliusstrjitte. In Feanwâlden wordt een nieuw park en transferium aangelegd.

Transferium en park
Ondanks de coronacrisis ligt de aannemer goed op schema. Halverwege juli is de nieuwe ontsluitingsweg, het busstation en de eerste parkeerplaatsen langs het spoor klaar. In de loop van dit jaar stopt de extra sneltrein van Groningen–Leeuwarden in Feanwâlden. Het stationsgebied moet dan klaar zijn. De Samenwerking BV uit Esloo voert de infra-werkzaamheden(grond-, weg-, en waterbouw) uit. Zij begon met het aanleggen van een nieuwe riolering bij de Juliusstrjitte (ter hoogte van het Talma Hûs). De werkzaamheden bij deze straat zijn bijna afgerond. Bij het stationsgebied is het bedrijf met graafmachines bezig om het park en transferium vorm te geven.

Kansen in Kernen
De aanleg van het transferium en park is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). De provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen. Meer informatie is te vinden op: www.dantumadiel.frl/kansen-kernen-feanwalden.