Een taboedoorbrekende aanpak van eenzaamheid en het stimuleren van inclusie: op 10 september organiseerden de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân een startconferentie van de ‘Coalitie Kom Erbij’. Een kerngroep, bestaande uit partners van onder andere GGZ Friesland, Alliade, Elkander, Leger des Heils en Solidair Friesland, kwam tijdens de startconferentie voor het eerst bij elkaar. Samen met beide gemeenten gaan zij als coalitie bouwen aan een inclusieve samenleving en eenzaamheid aanpakken.

Eenzaamheid in de Corona periode
Als de Corona periode iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat eenzaamheid een belangrijk thema is. In 2016 gaf 43% van de volwassen bevolking aan eenzaam te zijn. De afgelopen maanden is dit percentage alleen maar gestegen. In de dagelijkse praktijk van wethouders Kees Wielstra (Dantumadiel) en Jouke Douwe de Vries (Noardeast-Fryslân) was dit goed zichtbaar. Wielstra: “Er is veel eenzaamheid is ontstaan door het stopzetten van begeleidingstrajecten in de zorg voor mensen met een beperking en ouderen. Maar ook jongeren zijn zich eenzaam gaan voelen, door het missen van sociale contacten. De winst van Corona is in ieder geval dat het op de agenda is gekomen. Het een breder maatschappelijk probleem geworden”.

Kwetsbaarheid en creativiteit
De aanwezige partners uit de kerngroep bevestigen de bevindingen van de wethouders en merkten ook dat er allerlei initiatieven werden genomen om met elkaar in contact te blijven: “Corona heeft kwetsbaarheid blootgelegd en creativiteit aangewakkerd”. Tijdens de startconferentie werden de 5 pijlers van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ondertekend door wethouder Jouke Douwe de Vries. Ook de leden van de kerngroep zorgden voor een symbolisch startmoment door het ondertekenen van de zogeheten ‘Ik doe mee’ kaart. De Vries: “samen de krachten bundelen en elkaar aanvullen binnen de coalitie. Een mooi begin!”

Werkgroepen met ervaringsdeskundigen
De kerngroep gaat gezamenlijk een plan van aanpak maken. Organisaties en bedrijven die iets willen en kunnen betekenen voor mensen die zich eenzaam voelen kunnen zich bij de coalitie aansluiten. Er worden ook ervaringsdeskundigen – inwoners die het dagelijks aan den lijve ondervinden hoe het is om eenzaam te zijn of niet mee te kunnen doen – betrokken. Er zijn werkgroepen geformeerd waarin mensen uit kwetsbare groepen mee kunnen denken over het beleid, knelpunten en verbetermogelijkheden kunnen aandragen.