Bouw van unieke tuinmuur in Hallum

Op de terp in Hallum is gestart met de bouw van een unieke tuinmuur. De muur van 50 meter lang vormt een scheiding tussen particuliere tuinen en de publieke ruimte. De tuinmuur is onderdeel van een totale herinrichting van de Terp in Hallum dat het historische...

Thom Feddema beëdigd als nieuw commissielid

Thom Feddema is door commissaris van de Koning Brok beëdigd als commissielid voor de FNP. Als commissielid mag Feddema deelnemen aan het debat in de Statencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van Statenwerkgroepen en het woord voeren op de Statenmarkt....

Boek en theaterspektakel over Piet Paaltjens

Volgend jaar verschijnt een nieuw boek over de negentiende-eeuwse dominee François HaverSchmidt, landelijk bekend onder dichtersnaam Piet Paaltjens. Het is de opmaat naar een cultuurproject in 2022 met daarin onder meer een theaterspektakel, in het gehuchtje Foudgum...