TERP FAN DE TAKOMST IN BLIJE OPGELEVERD

Met trots laat de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. weten dat de definitieve oplevering van de Terp fan de Takomst een feit is. Hiermee komt een groot project, gedragen door de gemeenschap van Blije, vrijwilligers en lokale bedrijven, tot een succesvol einde.   Meteen...