Geslaagde avond ‘boef zoekt boer’

Op 22 januari 2020 vond in het gemeentehuis in Kollum de bijeenkomst ‘Boef zoekt boer’ plaats. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel organiseerden, in samenwerking met LTO, Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Het Platform Veilig...

Klein feestje bij oplevering 19 huurwoningen Kollum

Met de bouw van 19 huurwoningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan heeft Thús Wonen een laatste invulling gegeven aan een herstructureringsproces in Kollum-Zuid. Op woensdag 27 november was er een officiële opening waarbij de nieuwe huurders, omwonenden, gemeente...

Nieuw theaterprogramma van Theater De Colle

Op dinsdagavond 11 juni is het nieuwe theaterprogramma van Theater de Colle voor seizoen 2019/2020 gepresenteerd in Campus Kollum. Hier gaan komend seizoen acht voorstellingen plaatsvinden. In het openingsweekend van Campus Kollum speelt coverband Exposure in theater...

Vergunning zonnepark Jumaheerd Kollum verleend

Het college van B en W van Noardeast-Fryslân heeft besloten de omgevingsvergunning 2e fase aan zonnepark Jumaheerd Kollum te verlenen. Dat besluit werd op 15 mei bekendgemaakt. Positief advies 2e fase  De 1e fase omgevingsvergunning heeft de komst van het zonnepark op...

Textielinzameling door Raderwerk Kollum

Het textiel in een deel van de gemeente Noardeast-Fryslân wordt de komende vier jaar wederom ingezameld door Raderwerk Kollum. Het betreft hier de regio van de voormalige gemeente Kollumerland c.a.. De contracten hiervoor werden op 21 mei 2019 ondertekend door...