Nieuwe bundel van Akke Brouwer heet PLEATSPETEAR

De stichting Historia Doccumensis brengt binnenkort een poëtisch document uit onder de titel ‘PLEATSPETEAR’. De bundel is geschreven door dichteres Akke Brouwer uit Hantum en gaat over de geschiedenis van het landschap en de teloorgang van het boerenbedrijf in...

Kinderburgemeester blijft aan tot juli 2021

Kinderburgemeester Marije Adema is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân tot juli 2021. Het afgelopen jaar is voor de kinderburgemeester heel anders verlopen dan verwacht. Vanwege corona werd een groot deel van de evenementen...

Wadopera Peter Grimes verplaatst naar 2021

De opera Peter Grimes, die oorspronkelijk in september van dit jaar zou worden opgevoerd op het Wad bij Paesens-Moddergat, is verplaatst naar 2021. Alle fondsen en partners gaan mee naar deze nieuwe editie. Blockbusterfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben...

Leerlingen krijgen hulp met snoeien

Vrijdag hielpen gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouders Felix van Beek (Smallingerland), Gerben Wiersma (Dantumadiel) en Esther Hanemaaijer (Noardeast-Fryslân) de kinderen van groep 7 van IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen met het snoeien van de houtwallen en...