Op de terp in Hallum is gestart met de bouw van een unieke tuinmuur. De muur van 50 meter lang vormt een scheiding tussen particuliere tuinen en de publieke ruimte. De tuinmuur is onderdeel van een totale herinrichting van de Terp in Hallum dat het historische karakter van het dorp moet versterken. Wethouder Esther Hanemaaijer kwam samen met voorzitter van dorpsbelang Hallum Sieta van der Woude langs om letterlijk een ‘steentje bij te dragen’ aan de bijzondere herinrichting.

Metselwerk sluit aan bij historisch karakter
In de muur worden stenen gebruikt die qua kleur en vorm aansluiten bij het historische karakter van Hallum. De muur is zo ontworpen dat het verloop van de hoogte van de terp ten opzichte van NAP zichtbaar wordt gemaakt in het metselwerk. De muur volgt de lijnen van de terp en loopt globaal vanaf de Rondweg tot de eerste woning achter de kerk aan de Grote Streek.

Zeldzame peren en geveltuintjes
In het herinrichtingsplan is ook een boomgaard opgenomen. In de boomgaard wordt o.a. de zeldzame Friese perensoort ‘de Hallemine Bonne’ aangeplant. Deze soort is in de 18e eeuw voor het eerst beschreven en is in de omgeving van Hallum gekweekt en nu, jaren later teruggevonden in Engeland.  Verder  zijn er ook vier ‘stekjes’ / ontmoetingsplekken aangelegd. Deze zijn ontworpen en gemaakt door Ineke van der Blom uit Marrum en werd met de bewoners van het dorp een aantal geveltuintjes ingericht om het terpdorp ‘groener’ en authentieker te maken.

Brede samenwerking
De herinrichting is onderdeel van het project Terpen & Wierden wat door Landschapsbeheer Friesland is geïnitieerd in samenwerking met bewoners van Hallum, dorpsbelang Hallum, Wonen Noordwest Friesland en de gemeente Noardeast-Fryslân. De muur wordt gebouwd door Bouwbedrijf Dijkstra uit Lioessens. Naast de herinrichting van de openbare ruimte worden in het voorjaar van 2021 ook nieuwe woningen gebouwd. Inmiddels heeft BV Wegenbouw gebr. Elzinga uit Dokkum de riolering vervangen en het gebied gereed gemaakt voor de bouw van de woningen.