Rabobank
Het voormalige hoofdkantoor van Rabobank Noordoost Friesland in Damwâld is verkocht. De bank heeft een groot deel van haar activiteiten overgeheveld naar Drachten en daardoor is het gebouw in Damwâld niet langer in zijn geheel nodig. De Rabobank zal een gedeelte terughuren van de nieuwe eigenaar waardoor de Rabobank nog wel gevestigd blijft in het dorp, alleen minder prominent dan nu het geval is.  De bank is voortaan geen hoofdkantoor meer maar een adviescentrum, net als de kantoren in Dokkum, De Westereen, Kollum en Ferwert.

Minder vestigingen
Het verdwijnen van vestigingen van de bank is niet nieuw. Eerder verdwenen ook de kantoren van de bank in Oosternijkerk en op bijvoorbeeld Schiermonnikoog. Hoe lang een kantoor in bijvoorbeeld De Westereen nog rendabel is, is de volgende vraag. Sinds 1 maart 2019 zijn Rabobank Noordoost Friesland en Drachten Friesland Oost één bank. “Door samen te gaan ontstaat één krachtige Rabobank die in staat is om kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in de regio”, schrijft de bank.

Bedrijvencentrum met bank

Het bankgebouw is sinds december verkocht aan de heer Harm Boelens uit Damwâld. Hij wil het gebouw omtoveren tot een kantoorverzamelgebouw met ruimte voor zowel fysiotherapeuten, financiële hulpverleners en van diëtisten tot deurwaarders. Boelens: “Mijn doel is dat het gebouw een bruisende plek wordt voor bedrijven en ZZP’ers in de regio.” Zijn Autobedrijf Boelens groeide in de loop der jaren uit tot een gerenommeerde garage. Met de aankoop van het pand heeft de ondernemer een nieuwe uitdaging gevonden.