In Holwerd en in Wâlterswâld hebben wethouders Fedde Breeuwsma (gemeente Noardeast-Fryslân) en Gerben Wiersma (gemeente Dantumadiel) tijdens de Nationale Boomfeestdag op 10 november 2021, samen met basisschoolleerlingen, diverse bomen geplant.

De kinderen van groep 6 van OBS de De Tijstream uit Holwerd en kinderen van groep 8 van CBS De Wynroas uit Wâlterswâld mochten dit jaar de bomen planten binnen de gemeente. Elk dorp krijgt de kans krijgt om hier aan mee te doen. Het dorp wisselt per jaar en per dorp wordt één school/ klas geselecteerd. Voorafgaand aan de Boomfeestdag kregen de deelnemende groepen een informatieve en interactieve les van NME De Klyster over de invloed van bomen op onze gezondheid. “Wy fine it wichtich dat de bern witte wêrom at beammen sa goed binne foar ús omjouwing. Wat de bern no mei krije komt letter wer yn hun libben werom. Jong leard, âld dien”, aldus wethouder Gerben Wiersma.

Bewustwording en educatie

De actie heeft als doel om kinderen bewust te maken van de plaats van bomen in ons ecosysteem. Bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Bovendien maken ze onze leefomgeving mooier, groener, frisser, gezonder en leveren ze ons voedsel zoals fruit en noten. Oftewel: Bomen geven energie! Op veel verschillende vlakken. De scholen ontvangen ook een set educatieve opdrachtkaarten om dit te ontdekken.

Foto's: Otto de Jager