Volgend jaar verschijnt een nieuw boek over de negentiende-eeuwse dominee François HaverSchmidt, landelijk bekend onder dichtersnaam Piet Paaltjens. Het is de opmaat naar een cultuurproject in 2022 met daarin onder meer een theaterspektakel, in het gehuchtje Foudgum vlakbij Dokkum. Initiatiefnemer Johannes Keekstra vertelt tijdens Verhalenavond op vrijdag 6 november, in de kerk van zijn woonplaats Tytsjerk, over zijn plannen en vooral wat hem er in coronatijd toe bewoog.

Foudgum
François HaverSchmidt (1835-1894) werd beroemd als Piet Paaltjens, die in zijn dichtbundel Snikken en grimlachjes (1867) knipogend dweept met onbeantwoorde liefde, lust en de dood. De laagdrempelige bundel is zo populair dat deze tot op de dag van vandaag herdrukken beleeft en niet weg te denken is uit de Nederlandse letteren. Dat een droevig eindigende dominee achter deze komische poëet schuilgaat is bijzonder; dat HaverSchmidt in het kleine Foudgum zijn eerste jaren als predikant sleet is minstens zo speciaal. Zeker omdat hij hier, onder eigen naam, ooit uitgebreid en kritisch over schreef. De moeite waard om dit eens diepgaand over het voetlicht te brengen: middels een boek dat zijn Friese wortels (want geboren in Leeuwarden) samen met de invloedrijke Foudgumse periode belicht, en een theaterstuk dat daarop volgt.

Project en boek
Het zaadje werd bij bedenker/schrijver Johannes Keekstra geplant door het Culturele Hoofdstad-project Under de Toer van 2018, dat de ontelbare kerken in Fryslân opriep om rond hun opmerkelijke verhalen activiteiten te organiseren. In veel gevallen was dat een toneelvoorstelling. Zelf speelde Keekstra de hoofdrol in het theaterstuk over dichter Slauerhoff in de Dorpskerk van Huizum-Leeuwarden. Afkomstig uit het dorpenverband Raard-Boarnwert-Foudgum, had hij een gelijksoortig evenement rond HaverSchmidt in Foudgum ook voor zich gezien. Dat bleef uit, maar de gedachte bleef na 2018 hangen. Inmiddels groeien de ideeën uit tot een groot project en zijn er verbanden gelegd, partners geënthousiasmeerd. Overlopend van kennis, inspiratie en inzichten, houdt het voor Foudgum niet op met een theatervoorstelling in 2022 maar komt er in 2021 al een boek uit, van de hand van de initiatiefnemer.

Verhalenavond
Op vrijdag 6 november vertelt de projectleider over zijn initiatief en met name de verslavende wereld rond de illustere predikant, die tijdens de voorbereidingen in thuisisolatie steeds verder opengaat. De presentatie is onderdeel van Verhalenavond, dat in heel Fryslân plaatsvindt met als thema Het Virus. Tussen 19.00 en 21.00 uur is het verhaal van acht minuten herhaaldelijk te horen in de kerk van Tytsjerk, op Buorren 42.

Meer informatie via https://verhalenavond.nl/verhalen/johannes-keekstra/

Bij foto:
Johannes Keekstra als dichter J.J. Slauerhoff (links) tijdens Under de Toer, 2018
(foto: Siem Akkerman)