“We zijn gewoon heel blij!” vertelt Nathal Prins van Stichting Duurzaam Marrum en actiecomité No Shit! Na vier jaar gesprekken voeren, mensen mobiliseren en fondsen werven is het eindelijk zover: de geplande biovergister aan de Botniaweg in Marrum is definitief van de baan. Het dorp hing afgelopen vrijdag de vlag uit.

No Shit
In 2017 ontstond actiecomité No Shit! uit een aantal verontruste buurtbewoners en dorpsbelang Marrum. Nathal: “Er waren plannen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg net buiten het dorp, waar aanvankelijk weinig over bekend was”. Nathal ging zelf op onderzoek uit in Bemmel waar een vergelijkbare vergister stond. “Hier heb ik veel informatie ingewonnen en gesprekken met betrokkenen gevoerd. Ik ontdekte dat de geplande vergister in Marrum vergaande gevolgen voor onze directe leefomgeving zou hebben”.

Vergunning ingetrokken
De angst voor stankoverlast en een forse toename van vrachtverkeer in de directe omgeving was groot. Vanuit het actiecomité werd Stichting Duurzaam Marrum opgericht. “Als Stichting wilden we professioneel en objectief opereren. We hebben daarom ingezet op kennisuitwisseling en het verstrekken van eerlijke informatie. Er zijn eindeloos veel gesprekken geweest met gedeputeerden en gemeente”. Dit heeft geleid tot het resultaat van vandaag: er is geen beroep ingediend tegen het besluit van de provincie om de vergunning vergister Botniaweg in te trekken. Daarmee is het besluit definitief.

Steun
“Al die tijd stond het dorp achter ons. Met hulp, steun en financiële middelen. Toen we aan het begin een keer gele pamfletten hadden uitgedeeld, had 90% van de inwoners deze voor het raam gehangen. Veel mensen wilden helpen. En de advocaat voor de stichting is volledig gefinancierd door het dorp. We hebben zoveel erkenning gekregen! Het is fijn om vanuit een bepaalde eenheid te opereren. Het is echt een verhaal van het dorp geworden”.

Vervolg
Er volgt nog een gesprek met de gemeente om te zorgen dat het bestemmingsplan een biovergister niet meer mogelijk maakt. De bestaande vergister aan de Nieuweweg in Marrum, aan de andere kant van het dorp, is een stuk kleiner dan de geplande vergister aan de Botniaweg. De stichting heeft hier ook een rol: “We helpen de ondernemers aan de Nieuweweg het gesprek voeren wanneer er sprake is van overlast. Ook worden we gevraagd door andere dorpen om mee te denken wanneer zich een vergelijkbare situatie voordoet”.

Later een feestje
“We wilden dit moment wel graag markeren. Dat deden we vrijdag met de oproep om de vlag uit te hangen. Hopelijk is het met het oog op de coronamaatregelen later dit jaar mogelijk om het wat feestelijker in te kleden. We willen in ieder geval iets doen, als dank voor alle steun, betrokkenheid en financiële bijdragen die we uit het dorp mochten ontvangen”.

Foto: Rienk Wagenaar

De vergister aan de Nieuweweg