Inwoners van Damwâld zijn blij met de herinrichting van de Haadwei. Het beeld is mooi en passend bij het dorp, zeggen ze tegen onderzoeksbureau Bonotraffic BV. Er is ook zeker nog een aantal aandachts- en verbeterpunten te benoemen. Met name op het vlak van verkeersveiligheid en dan specifiek die van de snelheid van het verkeer. De kruising van het winkelcentrum van Damwâld hoeft niet gewijzigd te worden.

Minder verkeer
In 2008 reden er nog ruim 12.000 motorvoertuigen per etmaal op de Haadwei. In 2019 werden er zo’n 5500 voertuigen geregistreerd. Dankzij de Centrale As is de verkeersintensiteit gehalveerd.
Om verkeersdeelnemers een veiliger gevoel te geven op de Haadwei, zou – volgens de onderzoekers – de maximumsnelheid overal waar rood asfalt ligt naar 30 kilometer per uur moeten, adviseert Bonotraffics. Dit zou bovendien trillingshinder verminderen en de weg minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer.

Kruispunt Badhúswei
“De snelheid op de het kruispunt Haadwei – Badhúswei ligt aan de hoge kant. Zeker met het oog op de realisatie van de school aan de Badhúswei verdient dit punt aandacht.” Aanbevolen wordt om maatregelen te treffen die de snelheid van het verkeer doen afnemen. Een verhoging en verkleining van het kruisingsvlak ligt hierbij voor de hand. Daarbij dient ook het contrast tussen het kruisingsvlak en de weg te worden vergroot. Het bureau deed verschillende onderzoeken, zoals snelheidsmetingen, verkeerstellingen en conflictobservaties. Het college van B&W wil niet vooruit lopen op de aanbevelingen uit het rapport. Eerst wordt er geluisterd naar wat inwoners en ondernemers ervan vinden.

Lees hier het hele rapport:
Rapport: Evaluatie herinrichting Haadwei Damwald