De gemeente Noardeast-Fryslân is een van de regio’s die in aanmerking komt voor het vestigen van een kleinschalig herstellingsoord voor stralingsgevoeligen. De directeur van het Octagoon stuurde in maart al een brief naar de gemeente om in gesprek te gaan over een mogelijke locatie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft tot op heden nog niet op het verzoek gereageerd.

Straling en 5G
“De laatste tijd is er bij pers en publiek toegenomen bezorgdheid over elektromagnetische straling en de groep mensen die daar erg gevoelig voor zijn. Voor deze groep mensen, ± 3 % van de bevolking, willen wij een tegen straling afgeschermd woongebouw annex herstellingsoord realiseren. In ons land is dit er nu niet. Veel van hun klachten (zie de bijlage) vallen onder de zg. SOLK klachten (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten) die nu ten laste komen van de gemeentelijke zorgbudgetten”, zo schrijft de directeur.

Rustig gelegen locatie
Na vestiging van dit kleinschalige herstellingsoord zal de groep stralingsgevoeligen door hun stralingsarme verblijf weer veel beter kunnen gaan functioneren. De potentiële besparingen op de gemeentelijke begroting door verminderde zorguitgaven zijn daarmee aanzienlijk. Er wordt gezocht naar een terrein van 1600 vierkante meter, bij voorkeur rustig gelegen. Ook moet er een bestaand gebouw in de directe nabijheid zijn dat op het lichtnet is aangesloten, c.q. moet er een dergelijk gebouw gerealiseerd worden. In het te bouwen gebouw zelf zal uitsluitend 24 Volt gelijkstroom aanwezig zijn.

Octagoon
Het Octagoon is bedoeld als herstellingsoord / kuuroord met ook woningen voor stralingsgevoeligen. Er zullen 10 of 11 units (van de 16) langere tijd gebruikt kunnen worden door elek­tro­mag­ne­tische stralingsgevoeligen, en de resterende 5 of 6 units zullen worden ingericht voor gebruik als herstellingsoord / voor korter verblijf. De nog op te bouwen verblijfservaringen zullen stevig kunnen bijdragen aan het erkend krijgen van Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) als medische aandoening.