Kerkgebouw ‘de Bining’ in Oosternijkerk te koop

De kerk aan de Langgrousterwei in Oosternijkerk staat sinds korte tijd te koop. Het gebouw uit 1890 is nu nog in eigendom van de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. De gemeente gaat voortaan alleen nog gebruik maken van de Sint Ceciliakerk aan de Buorren in...

Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum

Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De...

Eerste vrouwelijke Dijkgraaf geïnstalleerd

Dinsdagavond 4 februari is Luzette Kroon (53) door Arno Brok, Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, beëdigd als eerste vrouwelijke dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur. Kroon is door...