Subsidie voor dorpshuizen Morra en Wierum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor twee dorpshuizen in de gemeente subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat om ‘de Stikel’ in Morra en de Pinenâle in Wierum. In beide gevallen is de subsidie bedoeld om...
Prowurk

Prowurk

In een wereld waar mensenwerk wordt vervangen door technologie, bewijst ProWurk dat goed personeel onvervangbaar is. Mensenwerk is niet altijd perfect maar komt met ervaring en inzet altijd in de buurt. Wij matchen, monitoren en trainen uw personeel om prestaties te...

Bijna miljoen beschikbaar voor plattelandsontwikkeling

Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld voor plattelandsontwikkeling komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te...

Jan en Hary vinden eerste ljipaai Dantumadiel

De twee vrienden Jan Nutma uit Hiaure en Harry Wijbrands uit Molkwar hebben het eerste ljipaai van 2020 in de gemeente Dantumadiel is gevonden. Ze hebben het eitje woensdagochtend 11 maart 2020 rond 10.15 uur gevonden ten noorden van Driezum, ten zuiden van het...