Het weidevogelseizoen is in volle gang en dit betekent veel werk voor ruim 200 beheerders en de gebiedsregisseurs van vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de lokale vogelwachten. Zij doen er alles aan om de weidevogels te beschermen en de omstandigheden voor het broeden zo optimaal mogelijk te maken. Om het publiek mee te laten genieten van het resultaat van al dit werk, heeft de vereniging een leuk uitje gemaakt van 14 weidevogelgebieden (plasdras) die vanaf de weg goed zichtbaar zijn zodat iedereen er een kijkje kan nemen. Onderweg kan er weidevogelbingo worden gespeeld.

Maandag 18 mei presenteerde Joop Atsma, ambassadeur van de vereniging én fietsliefhebber het overzicht van de mooiste weidevogelgebieden. Dit deed hij bij het weidevogelgebied van Tseard Veenstra aan de Heawei in Surhuizum. Het overzicht van de weidevogelgebieden en de bingokaart zijn te downloaden vanaf de website www.noardlikefryskewalden.nl/rondje-weidevogels In de Noardlike Fryske Wâlden liggen ruim 60 plasdrasgebieden (40 ha). Een aantal daarvan is vanaf de weg goed te zien. Het publiek, dat vooral in coronatijd graag de natuur in gaat, kan wandelend, met de fiets of de auto vanaf de weg zelf gaan kijken of zij bijvoorbeeld een grutto, kievit, tureluur of scholekster met kuikens kunnen zien op de volgende locaties:

Achtkarspelen

 1. Stynsgea, Heawei in Surhuizum vanaf de vogelkijkhut Surhuizumermieden van Staatsbosbeheer bij Tseard Veenstra
 2. Gerkeskleaster, Dokkumertrekweg tussen Buitenpost en Gerkesklooster bij Hans Dijkstra

Noardeast-Fryslân

 1. Kollum, Stroobossertrekvaart in Augsbuurt bij Jan Hendrik Brinkman
 2. Westergeast, De Zwagermieden Easterbroeksterwei bij splitsing met Langwaersterwei bij Kornelis Hietkamp

Dantumadiel

 1. De Terp, Kolkensloane 5 in Driezum bij Leo Broersma
 2. De Terp, Wâlddyk, ten noorden van de Trekwei tussen Dokkum en Driezum bij Wytse de Wit
 3. De Koai, De Singel 10, Damwâld beheerder bij Andries Halbesma
 4. Claercamp, Trekwei richting Wâldfeart in Rinsumageest bij Yde Wierda
 5. Tusken Wâld en Ie, De Wynzerdyk in Oentsjerk bij Bart van der Steege en Aware
 6. Bûtefjild, Bûtefjild ter hoogte van nummer 11 in Veenwouden bij boer Hessel Boersma
 7. It Reitfjild, Reitfjildsdyk in Bartlehiem bij Bart van der Hoog

Tytsjerksteradiel

 1. Om ‘e djippe gatten, Stinswei in Garyp bij boer Willem Veenstra

Smallingerland

 1. De Feanhoop, Kraenlânswei In De Veenhoop bij boer Bert Pratley
 2. Hege Warren, Hegewarren in Oudega (Sm.) beheerder bij o.a. boer Daan den Hoed

Bingo
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft een weidevogelbingokaart gemaakt die is te downloaden van de website www.noardlikefryskewalden.nl/rondje-weidevogels. Op de bingokaart staan acht weidevogels afgebeeld. Via een QR-code is het geluid van de vogels te herkennen. De bingokaart kan worden gedeeld via Facebook en Instagram onder vermelding van #NFWBINGO. Hiermee is een leuke prijs te winnen.

Weidevogelbeheer
In het gebied tussen Dokkum en Drachten zorgen ruim 200 leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor de bescherming van de weidevogels. In totaal beheren de leden 3.000 ha. Dit doen zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de aanleg van een plasdrasgebied. Hiervoor zetten ze (extra) water op het weiland voor meer voedsel voor kuikens (insecten, wormen). Andere maatregelen die zij kunnen nemen zijn: ecologisch slootschonen dat zorgt voor meer biodiversiteit, het instellen van een rustperiode waarin niet wordt gemaaid, de aanleg van kruidenrijk grasland door de randen niet te bemesten of het inzaaien van bloemrijke randen. Deze randen trekken insecten aan die voedsel voor de vogels zijn. Er zijn ook beheerders die legselbeheer uitvoeren waarmee 50 m2 gras om het nest en kuikenstroken blijven staan. Een aantal beheerders maakt gebruik van ruige mest waardoor er meer insecten en wormen (in de bodem) zitten.

Dringend verzoek
Het publiek dat op pad gaat, wordt dringend verzocht op de weg te blijven en de hond aan de lijn te houden en de poes in de mand zodat de vogels ongestoord kunnen broeden.

Foto’s: NFW