De actie van de stichting Elkenien Grien om gratis gebruik te kunnen maken van de warmtecamera is een succes geweest. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van de actie, die in samenwerking met Dorpsbelang Holwerd werd georganiseerd. Inwoners van Holwerd konden een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen. Energieambassadeurs Bert Barten en Wiebe de Haan waren de afgelopen tijd meerdere malen in Holwerd te vinden om de foto’s te maken.

Vragen over foto’s
Inwoners van Holwerd die meededen aan de actie kregen in de afgelopen tijd via een digitale bijeenkomst nadere uitleg over de genomen foto’s. Tijdens drie verschillende digitale bijeenkomsten werd de bewoners uitgelegd hoe de foto’s van de warmtecamera bekeken moeten worden. Ook konden er vragen worden gesteld over de genomen foto’s en daar werd goed gebruik van gemaakt. Bert Barten gaf ook uitleg over het zevenstappenplan om

Energiecafé in Dokkum
Het is voor iedereen mogelijk om mogelijk om telefonisch of digitaal advies te krijgen via: 0610456049 of via de website. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. De volgende actie met de warmtecamera staat gepland in Dokkum. Hiervoor kunnen inwoners van de Elfstedenstad zich binnenkort aanmelden via de website www.elkeniengrien.nl.