Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om aanvullende maatregelen te nemen op en rond de Haadwei te Damwâld. Het voorstel is een antwoord op de motie die de gemeenteraad in maart vorig jaar besprak. Bij het maatregelpakket hoort, naast verkeersmaatregelen, ook een herstelplan voor de aanpak van gebreken aan de wegconstructie. Het plan voorziet in de aanpak van verzakkingen aan bestratingen, molgoten en trottoirbanden.

Maatregelpakket

Belangrijke onderdelen in het maatregelpakket zijn de aanleg van rotondes bij het winkelcentrum en de Krúswei, het verlagen van de maximum snelheid van 50 naar 30 km/uur op een groot deel van de Haadwei, aandacht voor de oversteekbaarheid van de kruispunten Haadwei – Badhúswei en Thiedamawei – Conradi Veenlandstrjitte en snelheidsremmende maatregelen in de bebouwde kom.

Veiligheid voor iedereen

Bij de gemeente Dantumadiel kwamen na de herinrichting in 2017 veel klachten binnen over de verkeersveiligheid van de Haadwei. Ook zijn er inmiddels helaas enkele aanrijdingen geweest. “De veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en vooral mensen met een beperking heeft mij de afgelopen vier jaren veel kopzorgen opgeleverd. Ik zal opgelucht zijn als de raad straks groen licht geeft aan het college van B&W om dit plan uit te voeren”, aldus wethouder Kees Wielstra.

Herstelplan

Het aantal verkeersbewegingen op de Haadwei is groter dan vooraf voorzien. Op meerdere plekken langs de Haadwei ontstaat, sneller dan verwacht, schade. Met het herstelplan wordt deze schade opgelost en tegelijk wordt de constructie verbeterd.

Klankbordgroep en inwoners betrokken

Bij de inrichting van de Haadwei is al sinds enige jaren een klankbordgroep betrokken. Samen met Doarpsbelangen Damwâld, de ondernemersvereniging SOD, het bestuur van de Campus en LTO bogen zij zich over het schetsplan voor de aanvullende maatregelen. De wethouder is persoonlijk in gesprek gegaan met bewoners van de Talant-locatie in het dorp om de maatregelen te bespreken. Ook de inwoners van Damwâld werden uitgenodigd een reactie te geven op de plannen via een speciaal reactieformulier. 116 inwoners maakten hier gebruik van. Het merendeel spreekt zich uit voor rotondes bij de Conradi Veenlandstraat en de Kruisweg. De reacties zijn gebundeld in een rapport voor de gemeenteraad.

Planning

Het college wil de werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren. Dat is goedkoper, maar zorgt er ook voor dat de werkzaamheden korter duren en daarmee de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. De gemeenteraad buigt zich in april over het maatregelpakket en herstelplan. De werkzaamheden kunnen bij een positief besluit van de raad in het najaar van 2022 starten.