Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 29 initiatieven. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna € 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio. De provincie draagt daar maximaal een derde aan bij. Op NEFnijs.nl worden verschillende projecten binnenkort nader toegelicht.

Iepen Mienskipsfûns
In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noordoost en Noardwest Fryslân.

Deze projecten ontvingen een subsidie: 

Initiatief Aanvrager Investering Bijdrage
Noordelijk Vertelfestival “Vertel op”

Het Vertelfestival VERTEL OP! in Burdaard moet een jaarlijks terugkerend evenement worden waar mensen uit de noordelijke provincies een podium krijgen om een waar gebeurd verhaal te vertellen. Het motto van het eerste Vertelfestival op 20 maart 2020 is “De dag dat ik ……“

Stichting MFC Burdaard  € 8.113 € 3.000
Onderzoek en draagvlak MFC Tytsjerk i.o.

Het uitvoeren van een business case heeft tot doel een investeringsbeslissing te onderbouwen. Het geeft het dorp en de kernpartners inzicht in de kosten en opbrengsten, de haalbaarheid, complexiteit en looptijd voor het te realiseren MFC. Naast de financiële onderbouwing worden ook kansen en bedreigingen in beeld gebracht.

Vereniging voor dorpsbelangen Tietjerk € 25.162 € 10.000
Gezamenlijke website Verenigingen Ee

Door het opzetten van één nieuwe website voor alle 15 verenigingen wordt het Flaaksdoarp Ee nog beter op de kaart gezet en worden sociale activiteiten gebundeld. Hierdoor ontstaat een portal wat geschikt is voor het gehele dorp van toerisme tot verenigingen.

Vereniging dorpsbelang Ee € 4.525 € 1.800
Kultuerhistoryske rintocht

Op 2 augustus organiseert Plaatselijk Belang een wandeltocht voor jong en oud. Tijdens de tocht wordt kennisgenomen van de geschiedenis van het dorp. De route wordt zo samengesteld dat de wandelaars op plekjes komen die zelfs de meeste inwoners van Buitenpost niet kennen.

Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost € 5.650 € 2.260
Een uitdagend schoolplein

CBS de Oanrin in Twijzel gaat een nieuw speeltoestel en een pannakooi plaatsen. Door het plaatsen van het speeltoestel worden de kinderen uitgenodigd om vaker buiten te spelen en meer te bewegen.

De fanatieke voetballers spelen in een pannakooi, zodat de ballen ook blijven op de plek waar ze horen.

CBS de Oanrin € 24.924 € 9.969
Bernemienskip Suwâld – binnen én buitenleren

Naast de aanbouw bij CBS Dûbel Ien in Tytsjerk komt een speelplein, welke aansluit bij de visie van de school “Zijn wie Je bent, leren wat Je kunt en samen kom Je verder!”. Ook komt er een groenplein met fruitbomen en -struiken, dieren en een groentetuin.

Stichting PCBO € 105.803 € 10.000
Van lyts begjin nei nei begjin

De samenwerking en betrokkenheid vanuit het dorp Engwierum is groot voor een nieuwe start van “it Lyts begjin”.

Door verbeteringen te treffen voldoet het gebouw aan de normering kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid alsmede hygiëne. Na deze verbeteringen wordt het een plek voor de jeugd en (jong)volwassenen waar men graag vertoefd.

Bestuur “it lyts begjin” € 17.705 € 7.082
Zonnepanelen MFA Morra-Lioessens

Met het oog op een duurzame toekomst en het minimaliseren van de in rekening gebrachte energiekosten, plaatst de Stichting Jeugd- en Sportfaciliteiten zonnepanelen op de multifunctionele accommodatie “tusken de doarpen Morra en Lioessens”. Hierdoor worden de exploitatielasten lager en blijft er geld over voor nieuwe activiteiten.

Stichting jeugd- en sportfaciliteiten Morra – Lioessens € 7.385 € 2.955
Meezingmiddagen

Door het zingen van Golden Oldies in Multifunctionele Centra of verzorgings- en verpleeghuizen voorziet het koor de Bútsoekers in de behoefte om op een laagdrempelige manier de eenzaamheid tegen te gaan bij mensen die anders niet zo gemakkelijk (door gebrek aan middelen of mobiliteit) naar een muziekuitvoering gaan.

Waadhoekekoor “de Bútsoekers” € 820 € 328
Doorontwikkelen watersport Noordoost Fryslân

Door het plaatsen van zonnepanelen, vergroten en inrichten van de opslagruimte, opknappen van de slechtweervoorziening en terras realiseert het Watersportsteunpunt Noordoost Fryslân aan de Monnikenweg in Burgum een aantal verbeterpunten.

Er worden nieuwe zwemvesten en wedstrijdboeien aangeschaft, jeugdzeilbootjes overgenomen en een communicatieplan opgesteld.

Stichting Watersportwereld Burgum € 34.500 € 10.000
Maistiid

Bloedbruiloft is een mooi en herkenbaar verhaal over liefde en passie. In deze plattelandstragedie vol liefde, haat en lust zal de muziek deze ingrediënten versterken. De uitgestrekte droge wijngaarden worden de groene weiden en maisvelden van Ryptsjerk

Het artistieke doel is niet dat het publiek zich een mooie voorstelling herinnert, maar over 10 jaar nog steeds spreekt over die bijzondere ervaring in het mais.

Manus Branding Stichting € 79.100 € 8.000
Renovatie voetbalkantine Ternaard

Door het vervangen van elektrische apparaten bespaart VV Ternaard een hoop energie. Door een nieuwe vloer, renovatie van de bar, omkleden van meubels met steigerhout en andere stoelen krijgt de kantine een andere uitstraling. Daarnaast komt er een kinderspeelhoek. Hierdoor hoopt VV Ternaard meerdere mensen te binden aan hun vereniging en een ontmoetingsplek te worden voor de dorpsbewoners.

VV Ternaard € 16.320 € 6.000
Realisatie MFC Jistrum – Skûlenboarch

Eén van de belangrijkste conclusies uit het door BCN opgestelde rapport was dat de kindvoorzieningen in Jistrum alleen in stand kunnen worden gehouden door de komt van een MFA. Een aantal dorpsbewoners hebben hier een burgerinitiatief van gemaakt. De gemeente Tytsjerksteradiel is nauw betrokken bij dit proces en heeft Jistrum bestempeld als DOM 2.0 project. Er is een projectorganisatie opgericht. Een architect en een bouwkundig adviseur zijn bij de verdere ontwikkeling betrokken.

Dorpsbelang Jistrum – Skûlenboarch € 42.000 € 10.000
Wierum oan e Seedyk

Aansluiten aan de Waddentour omvat het per dorp vervaardigen van een route en het realiseren van een herkenbare aansluiting op de al bestaande route.

Wierum is één van die dorpen. Op de kaart zal naast de specifieke route door het dorp ook de samenbindende en overkoepelende route worden weergegeven. De route door het dorp en de verbindende routes kunnen te voet, per fiets of auto worden afgelegd.

Vereniging voor dorpsbelangen Wierum € 9.494 € 3.798
Aanhaken Oostmahorn bij Waddentour

Aansluiten aan de Waddentour omvat het per dorp vervaardigen van een route en het realiseren van een herkenbare aansluiting op de al bestaande route. De route door het dorp Oostmahorn en de verbindende routes kunnen te voet, per fiets of auto worden afgelegd.

Dorpsbelang “de Skans” € 9.475 € 3.790
Heemstra State de bliuwende ferbiner

Stichting Multifunctioneel Centrum Heemstra State in Oentsjerk ziet op korte termijn twee kansen om haar maatschappelijke functie te vergroten. Als eerste door van ‘De Petiele’ een dorpswoonkamer te maken, een ruimte waar geborgenheid en een veilige sfeer is; waar iedereen langs kan komen voor een kop koffie of thee. Als tweede gaat de maatschappelijke taak ook over het bieden van een plek waar inwoners van de Trynwâlden hun overleden dierbare op kunnen baren tot aan de uitvaart.

Stichting MFC Heemstra State € 24.188 € 9.675
Toevoegen Ternaard aan Waddentour

Aansluiten aan de Waddentour omvat het per dorp vervaardigen van een route en het realiseren van een herkenbare aansluiting op de al bestaande route. De route door het dorp en de verbindende routes kunnen te voet, per fiets of auto worden afgelegd.

Ternaard is één van die dorpen. Op de kaart zal naast de specifieke route door het dorp ook de samenbindende en overkoepelende route worden weergegeven.

Vereniging dorpsbelangen Ternaard € 9.511 € 3.778
Herinrichting speel- en ontmoetingsplein “op e Dobbe”.

Samen met de kinderen is een ontwerp gemaakt voor het nieuwe speelplein bij obs “Op e Dobbe” te Hallum. Er komt een nieuw speeltoestel, sportveldje met goals en verschillende natuurlijke materialen om mee/op te spelen. Verder wordt het plein een groen plein. Het plein wordt een ontmoetingsplek voor de buurt en staat open voor buurtactiviteiten. Op deze manier draagt het nieuwe plein bij aan de sociale cohesie binnen Hallum.

OBS Op e Dobbe onderdeel Elan onderwijsgroep € 41.200 € 10.000
De taal van alle kinderen

Stichting Keet! in Muziek heeft voor de kinderen van Azs Papilio  samen met de kinderen van de basisscholen in Burgum een muziekworkshop ontwikkeld rond het thema: “muziek, die taal spreken we allemaal!”

In een serie workshops maken de basisschoolkinderen op speelse wijze kennis met kinderen uit het asielzoekerscentrum en leren onder begeleiding van geschoolde muzikanten samen muziek te maken, met aandacht voor elkaars leefwereld en de verschillen in cultuur.

Stichting Keet in Muziek € 10.000 € 3.000
Natuureducatie “Om de Dobben”

Door een groot insectenhotel te bouwen komt er een uitdagende voorziening bij “Om de Dobben” in Burgum. Verder wordt op de akker tarwe samen met eenjarige akkerbloemen ingezaaid. De akkerranden worden voorzien van eenjarige bloemen.

IVN ontwikkelt in het gebied een natuurspeurtocht inclusief 10 rugzakken. Met deze nieuwe speurtocht ontdekken basisschoolkinderen en hun begeleiders de geschiedenis van de pingo’s.

Stichting Plak foar elkenien € 20.138 € 6.219
Fit for the future

Het vervangen van een 3-tal banen is voor Tennisvereniging de Leechkamp uit Burgum van groot belang. Om in de toekomst niet verrast te worden door achterstallig onderhoud, wordt geïnvesteerd in het onderhoud van de kantine. Door over te stappen op LED-verlichting wordt ongeveer 40% bespaard op de jaarlijkse energiekosten. Door de komst van een verbinding tussen de nieuw te bouwen sporthal en het tenniscomplex wordt de bestrating en inrichting in dezelfde stijl gebracht.

Tennisvereniging De Leechkamp € 130.000 € 35.000
Wadopera Peter Grimes

Met een jonge cast van 12 Nederlandse topsolisten, een groot professioneel orkest, aangevuld met ruim 60 amateurkoorzangers en figuranten uit de regio en vele vrijwilligers achter de schermen, brengt dirigent Arnaud Oosterbaan samen met regisseur Paul Carr uit Engeland in september 2020 de beroemde opera Peter Grimes naar het Wad bij Paesens-Moddergat.

Door de samenwerking van vele lokale koren en musici en het betrekken van de lokale bevolking wil Nootstroom een

productie ontwikkelen met grote lokale betrokkenheid en draagkracht.

Nootstroom € 97.694 € 35.000
Het ketelhuis

Het oude Ketelhuis moet het kloppend hart van de Molkfabryk in Burgum worden. Door de hoge ruimte, inclusief ramen te verbouwen tot een bruisende en inspirerende ontmoetingsruimte ontstaat er een perfecte ruimte voor het organiseren van diverse activiteiten.

De wanden worden bewust niet vernieuwd maar opgeknapt, dit om het originele karakter van de muren te behouden. Buiten wordt het metselwerk aangepakt en worden de gaten in de muren gedicht. De vloer van het Ketelhuis wordt grondig aangepakt.

Stichting de Molkfabryk € 118.101 € 35.000
Opknappen van de Dokkumer Trekschuit

Veel hout is rot en moet vervangen worden. Door het loslaten van de laklagen moet de schuit geschilderd worden. Het voorsteven moet gerepareerd en gebreeuwd worden. Om kosten te besparen wordt de onderhoudsbeurt door vrijwilligers, samen met een scheepstimmerman, uitgevoerd.

Samen met Museum Dokkum wordt er educatiemateriaal en een programma ontwikkeld over de trekschuit. De groepen 4 en 5 van het basisonderwijs komen langs bij het Hellinghûs en maken een rondvaart met de trekschuit.

Stichting Musea Noardeast Fryslân € 41.735 € 16.500
Beleeftuin Campus Damwâld

In samenwerking met de scholen is gekozen voor een open, groene beleeftuin, waarbij het schoolplein op natuurlijke wijze overgaat in openbaar groen. Het uitgangspunt hierbij is, dat de beleeftuin bij de Campus toegankelijk is voor alle inwoners van Damwâld. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd die uitdaagt tot beweging en ontmoeten. Waar jong en oud zich uit kunnen leven en samen kunnen spelen.

Stichting Campus Damwâld € 124.536 € 35.000
Muzikale locatievoorstelling LandschapsSympfonie

Een muzikale locatievoorstelling in de openlucht tussen de ‘coulissen’ van de Fryske Wâlden met als thema ‘de Nije Miensker’.

Met deze muzikale locatievoorstelling wil de vereniging Noardlike Fryske Wâlden inwoners, boeren en ondernemers in de Wâlden verbinden en de sociale cohesie bevorderen, (her)waardering creëren voor het gezamenlijke gebruik van het landschap.

Noardlike Fryske Wâlden € 197.700 € 20.000
Plan SVS 20202

Het onderhavige integrale plan van Stichting Dorpshuis “de Suderfinne” en Sportclub Vereniging Suawoude (SVS)  omvat het aanbouwen van 2 kleedruimtes om het groeiende aantal teams – met name in het damesvoetbal – op te kunnen opvangen. De uitbreiding gaat samen met het moderniseren van de huidige sanitaire voorzieningen, aanpassing van het trainingsveld en het plaatsen van energiezuinige installaties en verlichting.

Sportvereniging Suawoude € 99.815 € 35.000
Haventje De Opslag Niawier

Dorpsbelang Niawier-Wetsens geeft samen met de inwoners het haventje een betere uitstraling met als doel een aantrekkelijk aanzicht creëren bij binnenkomst van het dorp en het beeld van vroeger weer tot leven te brengen.

Aan de nieuwe vlonder kunnen kanovaarders afmeren. Vissers kunnen staande op de vlonder een hengeltje uitwerpen. Ook komt er een informatiebord en bankjes.

Vereniging tot bevordering van Dorpsbelangen Niawier en Wetsens € 69.068 € 27.627