Regio Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt. Gedeputeerde Fokkinga: “De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie. We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, waarbij gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” De provincie stelt als voorwaarde dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt.

Syb van der Ploeg verrast zorginstellingen met optreden


Bewoners en medewerkers van zorginstelling Talma Hoeve in Feanwâlden en Brugchelencamp in De Westereen werden op Koningsdag verrast door een optreden van Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De optredens werden georganiseerd door gemeente Dantumadiel in het kader van ‘Samen zingen voor saamhorigheid’.

Mei ik jo wat freegje? Met Anna van der Meulen

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan veehoudster en verhuurder van stadslogement Kleindiep Dokkum Anna van der Meulen.

Steun voor eigen zuivellijn Schiermonnikoog


De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven. Voor het project Schiermonnikoger landbouwtransitie 2020–2021 stellen Gedeputeerde Staten € 164.000 beschikbaar. De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven.

Volop vlaggen voor Dantumadieler bevrijding


Op dinsdag 14 april 2020 was het precies 75 jaar geleden dat Dantumadiel door de Canadezen is bevrijd. Om precies te zijn op 14 april 1945 om 19:15 uur. Burgemeester Klaas Agricola riep de inwoners van Dantumadiel daarom op om op dinsdag 14 april aanstaande de vlag in top te hijsen om zo stil te staan bij dit bijzondere feit van 75 jaar vrede en vrijheid. Dat werd massaal gedaan in de gemeente, bijvoorbeeld bij Alle Pilat, meubelmaker uit De Falom.

Mei ik jo wat freegje? met Jelmer Kok

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan de voorzitter van de dorps ontwikkeling maatschappij (D.O.M.) Ee Jelmer Kok.

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij Esonstad klaar


De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Nije Feart in vakantiepark Oostmahorn is klaar. In februari startte aannemer De Boer & De Groot met de bouw van de brug. De nieuwe brug, een Hooghout, vervangt de oude ophaalbrug. Het werk maakt deel uit van het project ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’, dat als doel heeft om de recreatie in het gebied te vergroten.