Toren Brantgum weer opgeleverd na onderhoud

Toren Brantgum
Woensdagmiddag 21 juli werd de kerktoren bij de Hervormde Kerk van Brantgum weer opgeleverd na een periode van onderhoud. De toren stond de afgelopen tijd in de steigers om zo te kunnen werken aan het reguliere onderhoud. Bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum stortte zich op het herstel van voeg- en metselwerk, het herstel, behandelen en schilderen van ijzeren onderdelen en houtwerk en het herstellen van het leiendak van de torenspits. Ook de windhaan is weer voorzien van 24-karaats dubbel torengoud en wordt binnenkort ook weer teruggeplaatst.

Agrarisch Collectief Waadrâne op bezoek in Ternaard


Deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn afgelopen week bij Fiskbuorren, een buurtschap horend bij Ternaard, het veld in geweest om zich te laten informeren over de verschillende maatregelen die momenteel uitgevoerd worden ter bevordering van de biodiversiteit. Deze eerste excursie in ruim een jaar tijd werd druk bezocht door de bij Agrarisch Collectief Waadrâne aangesloten akkerbouwers.

Conny Bloemhoff ontvangt Douwe Hooglandprijs


Deze week reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2020 uit aan Conny Bloemhoff. Zij ontvangt deze prijs voor het organiseren van verschillende activiteiten waarmee zij het publiek kennis laat maken met het agrarisch landschapsbeheer. Aan de prijs is een bedrag van 250 euro verbonden waarvoor ze een nieuwe publieksactiviteit kan ontwikkelen. De prijs is vernoemd naar Douwe Hoogland die van 2006 tot en met 2014 voorzitter van de vereniging was en veel voor de ontwikkeling van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft betekend. De prijsuitreiking vond plaats op het erf van het agrarisch bedrijf in Surhuisterveen.

Fryslân presenteert voortgangsrapportage stikstof


Om de stikstofproblematiek in Fryslân aan te kunnen pakken werkt de provincie, samen met Friese partners uit o.a. de milieu/natuur- en landbouwsector, toe naar een uitvoeringsprogramma. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak worden er maatregelen getroffen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In aanloop naar dit traject presenteert het college van Gedeputeerde Staten (GS) een voortgangsrapportage aan Provinciale Staten.

Onderduikers in Morra en Lioessens


Wie deze zomer door Morra en Lioessens loopt of fietst, of door de omgeving van beide dorpen, kan bij diverse panden een houten paal met oranje zijtak zien. Dat betekent dat er in het betreffende pand in de oorlog onderduikers gezeten hebben. Op initiatief van Lioessemer Feike van der Zee zijn op 4 mei deze objecten bij 32 panden geplaatst. Bij de Petruskerk in Lioessens en de kerk in Morra staan ook soortgelijke objecten en daar is ook extra informatie te vinden.

Noodklok: bescherm Wadden tegen economisch gewin

Van winning van gas en zout tot kabels van windmolenparken; de natuur en de ecologie van de Waddenzee staat momenteel stevig onder druk. Er vinden al veel activiteiten in en rond de Waddenzee plaats, met alle zorgen van dien. Maar daarmee is het nog niet gedaan. Er staan nieuwe activiteiten in dit mooie, kwetsbare stukje Nederland op de rol. Provincie Fryslân luidt de noodklok en vraagt actie van bestuurlijk Den Haag.

Visit Wadden start zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’

Foto: Hoofdprijs Cindy Renkema

Afgelopen zaterdag, tijdens de Dag van het Wad, is de zomercampagne ‘Voel je vrij op de Wadden’ van start gegaan. Visit Wadden luidt daarmee de zomer in en wil bezoekers het ultieme gevoel van vrijheid laten ervaren. En waar kan dat beter dan in het waddengebied. Juist nu dat weer kan. Dat doen ze met een zomeragenda boordevol waddenbelevenissen. Bezoekers kunnen hun mooiste ervaring of activiteit delen door mee te doen met de fotowedstrijd Deel jouw Wadden. 

Campagne laat zien hoe mooi de Noardlike Fryske Wâlden zijn

Campagnebeeld: NFW

Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden is prachtig. Niet alle inwoners en bezoekers weten dat het coulisselandschap uniek is in Europa en dat hier veel bijzondere planten en dieren groeien en leven. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wijst daarom via de campagne ‘Wat moai!’ iedereen erop hoe mooi het hier is. NFW vraagt tevens steun voor het onderhoud van het landschap en nodigt uit om vriend van de vereniging te worden.

Kamp Morra naar Den Haag

Fotograaf: Martijn Heemstra

Bij het dorp Morra stonden op 2 april 4.222 poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Kamp Moria, in Griekenland, verblijven. Op 14 april ontvingen de Tweede Kamerleden uit Friesland, Groningen en Drenthe en de woordvoerders asiel en migratie van alle partijen een brief over Kamp Morra met als titel: ‘Belofte maakt schuld’.