Bijna miljoen beschikbaar voor plattelandsontwikkeling


Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.
De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van plattelandsgebieden te stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Voorbeelden van eerder toegekende projecten zijn het kringloop centrum in Grou en dorpshuis d’Alde Skoalle in Hantum.

Jan en Hary vinden eerste ljipaai Dantumadiel

De twee vrienden Jan Nutma uit Hiaure en Harry Wijbrands uit Molkwar hebben het eerste ljipaai van 2020 in de gemeente Dantumadiel is gevonden. Ze hebben het eitje woensdagochtend 11 maart 2020 rond 10.15 uur gevonden ten noorden van Driezum, ten zuiden van het Dokkumergrootdiep.

Nieuwe schoonheidssalon Moaij in De Westereen


Afgelopen weekend opende Lisanne Smit haar nieuwe schoonheidssalon “Moaij” aan de Ljurkstrjitte in De Westereen. Lisanne nam in 2018 de salon van haar werkgeefster over in Twijzelerheide maar toen ze de kans kreeg dit grotere pand op deze A- locatie te betrekken aarzelde ze geen moment.

Thea Smit-de Vries (49) commissielid Provinciale Staten


Thea Smit-de Vries út Wâlterswâld (49) is door commissaris van de Koning drs. A. A. M. Brok beëdigd als commissielid voor Provinciale Staten. Ze is al zestien jaar lid van de provinciale steunfractie van de ChristenUnie en ondertussen ook fractievoorzitter van diezelfde partij in de gemeente Dantumadiel. Smit-de Vries volgt Lieuwe van der Pol op, die doorschoven als Statenlid.

Kerkgebouw ‘de Bining’ in Oosternijkerk te koop


De kerk aan de Langgrousterwei in Oosternijkerk staat sinds korte tijd te koop. Het gebouw uit 1890 is nu nog in eigendom van de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. De gemeente gaat voortaan alleen nog gebruik maken van de Sint Ceciliakerk aan de Buorren in Oosternijkerk. Volgens de makelaar – die €99.000,- voor de kerk vraagt is het ‘een ideaal herontwikkeling/transformatie object met tal van mogelijkheden’.

Unieke opera achter de dijk bij Paesens-Moddergat


Op 18 september gaat het operaspektakel Peter Grimes in première achter de dijk bij Paesens-Moddergat. Met een cast van 12 Nederlandse topsolisten een live orkest van 60 professionele musici en nog eens ruim 70 zangers en figuranten uit de regio brengt dirigent Arnaud Oosterbaan samen met regisseur Paul Carr uit Engeland ‘Peter Grimes’ naar het Wad.

Groen licht voor aanpak kruispunt Hallum


Het kruispunt van de provinciale weg N357 met de Doniawei bij Hallum gaat op de schop. Zowel fietsers als automobilisten ervaren deze plek als onveilig. Vanuit Hallum pleit men al langer voor een veiliger kruispunt. De voorbereiding van het werk start dit jaar. De uitvoering volgt naar verwachting niet eerder dan volgend jaar.