Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht. Dat is het advies van de provinsje Fryslân, de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om het...

Plaatjesactie historie NOF start: belangstelling van ver


De plaatjesactie die vandaag bij Albert Heijn in Dokkum en Damwâld van start gegaan is, kan op ruimte belangstelling rekenen. Ook van ver buiten Dokkum. Zo liet journalist en oud-Dokkumer Johann de Graaf die nu in Zwolle woont via Twitter weten de plaatjes inmiddels te sparen en de boodschappen in Dokkum te doen.  Ook Roelina Hania had belangstelling voor de actie, zij vond 400 kilometer rijden om boodschappen in Dokkum te kunnen doen net wat te ver.

Hoogste punt voor campus Damwâld


DAMWALD – Woensdag 18 december werd het hoogste punt bereikt van de nieuwe campus Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma deelde snert uit tijdens een speciale lunch en de timmerlieden kregen vanuit het stichtingsbestuur Campus Damwâld pannenbier mee naar huis.

Holwerd aan Zee: schop in de dijk


Maandag 16 december 2019 tekende Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân samen een intentieovereenkomst om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Bewoners tevreden over herinrichting Damwâld


Inwoners van Damwâld zijn blij met de herinrichting van de Haadwei. Het beeld is mooi en passend bij het dorp, zeggen ze tegen onderzoeksbureau Bonotraffic BV. Er is ook zeker nog een aantal aandachts- en verbeterpunten te benoemen. Met name op het vlak van verkeersveiligheid en dan specifiek die van de snelheid van het verkeer. De kruising van het winkelcentrum van Damwâld hoeft niet gewijzigd te worden.

Onderzoek bokashi met een jaar verlengd


Tijdens een minisymposium op donderdagmiddag 12 december konden de deelnemers het bokashiproces bij maatschap Veenstra-Bakker in Damwâld bekijken en het gefermenteerde product voelen en ruiken. Daarna zijn voorlopige, tussentijdse resultaten gepresenteerd door Goaitske Iepema, docent/onderzoeker bij hogeschool Van Hall Larenstein, Aan Atsma, student Van Hall Larenstein en Tim Wiersma, coördinator proefvelden en werkzaam bij Mulder Agro.

Mooie resultaten experiment Beschermde Dorpsgezichten

Beschermde Dorpsgezichten
Woensdag 11 december 2019 vond er in het Veldzicht Metslawier een afsluitende bijeenkomst plaats met de vier Dorps Ontwikkelings Maatschappijen (DOM). Het was een geslaagde avond in een zaal die recent gerenoveerd is, mede dankzij een subsidie van de DOM. De voormalige gemeente Dongeradeel is in 2013 gestart met het ‘Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten’. Het experiment is nu afgelopen en leverde mooie resultaten op.

Zanger Gerrit Breteler treedt op met zoon en schoonzoon


Zanger Gerrit Breteler geeft zaterdag 4 januari een nieuwjaarsconcert samen met zijn zoon Hylke (17). Ook zijn schoonzoon Durk Slager (26) treedt mee op. Peter van der Zwaag begeleidt de muzikanten op de piano. ,,Het idee om met mijn vader op te treden ontstond vorig jaar tijdens de boekpresentatie van mijn zus, Anne-Goaitske’’, vertelt Hylke. ,,Daar zongen wij samen een nummer. De programmeur van ’t Readtsjerkje vroeg vervolgens of wij daar samen wilden optreden.’’

Gebouw Rabobank Damwâld in handen van ondernemer


Het voormalige hoofdkantoor van Rabobank Noordoost Friesland in Damwâld is verkocht. De bank heeft een groot deel van haar activiteiten overgeheveld naar Drachten en daardoor is het gebouw in Damwâld niet langer in zijn geheel nodig. De Rabobank zal een gedeelte terughuren van de nieuwe eigenaar waardoor de Rabobank nog wel gevestigd blijft in het dorp, alleen minder prominent dan nu het geval is.  De bank is voortaan geen hoofdkantoor meer maar een adviescentrum, net als de kantoren in Dokkum, De Westereen, Kollum en Ferwert.

1,4 miljoen euro aan investeringen voor regio NEF


Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 29 initiatieven. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna € 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio. De provincie draagt daar maximaal een derde aan bij. Op NEFnijs.nl worden verschillende projecten binnenkort nader toegelicht.