Zes Friese dorpen blazen erfgoed nieuw leven in


Zes Friese dorpen hebben plannen gepresenteerd voor herbestemming van erfgoed in hun dorp. Dit gebeurde op een inspiratiemarkt voor het project Erfgoed Deal Waddenkust K(l)eigoed waarvoor een prijsvraag is georganiseerd. Een jury gaat de plannen nu beoordelen en maakt 16 december bekend welk initiatief als beste wordt beoordeeld. De beste ontwerpen kunnen rekenen op subsidies van maximaal 200.000 euro voor de uitvoering van de plannen.

Landschapstriënnale 2023 komt naar Noardeast-Fryslân


De nationale Landschapstriënnale komt in 2023 naar het Waddengebied. Dit hebben het bestuur en de adviescommissie van de stichting Landschapstriënnale op 21 juli jl. bepaald. Gedurende het hele jaar 2023 zullen er activiteiten in het kader van de Landschapstriënnale plaatsvinden langs de Waddendijk van Den Helder tot Delfzijl. Het zwaartepunt van het programma zal liggen in september 2023. Het hart van de manifestatie komt in de gemeente Noardeast-Fryslân te liggen, rond Blija, waar de bewoners de Terp van de Takomst zullen laten verrijzen.