Klein plusje in cijfers Dantumadiel; fors verlies in 2019


De gemeente Dantumadiel is positief over haar financiële situatie, nu er in 2020 een klein plusje (van €371.000) te zien is in de tussenrapportage 2020 van de gemeente. Toch is de situatie in de gemeente behoorlijk nijpend. De jaarrekening van 2019 sluit met een nadelig saldo van € 3.781.389. Na verwerking van de 1e rapportage komt ook de begroting van 2020 uit op een nadelig resultaat van € 745.000.

Plaatjesactie historie NOF start: belangstelling van ver


De plaatjesactie die vandaag bij Albert Heijn in Dokkum en Damwâld van start gegaan is, kan op ruimte belangstelling rekenen. Ook van ver buiten Dokkum. Zo liet journalist en oud-Dokkumer Johann de Graaf die nu in Zwolle woont via Twitter weten de plaatjes inmiddels te sparen en de boodschappen in Dokkum te doen.  Ook Roelina Hania had belangstelling voor de actie, zij vond 400 kilometer rijden om boodschappen in Dokkum te kunnen doen net wat te ver.

Annewieke Klijnstra

Annewieke Klijnstra

Pagina Beheerder

Bezienswaardigheden

Op het terrein zijn drie ‘wâldhúskes’. De ‘wâldhúskes’ zijn in deze streek een karakteristieke historische woonvorm, die vrijwel geheel is verdwenen. De ‘wâldhúskes’ op het terrein stonden oorspronkelijk in drie andere dorpen in de omgeving. Elk huisje heeft een specifiek thema.  In ‘De Falom’ ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen. In ‘De Westereen’ is de situatie herschapen van een gezin wat leeft van ambacht en handel. In ‘Rinsumageast’ is een ‘wâldspultsje’ met een gezin dat leeft van een gemengd vee- en akkerbouw bedrijf.

Het oude gemeentehuis aan de Hoofdweg te Damwoude is nu een antiekzaak. Het is niet een officieel oorlogsmonument, maar dat had het best kunnen zijn. Als die stenen zouden kunnen spreken, dan zouden we horen wat daar allemaal besproken en besloten is. Op het gemeentehuis stonden ze in de oorlog vaak voor een moeilijke keus.

Het verzetsmonument in Damwâld is opgericht ter nagedachtenis aan twee leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten die hier op 15 april 1945 sneuvelden tijdens een vuurgevecht met de bezetter. Harm Brouwer en Jan Kaper. Harm brouwer was melkventer in Zwaagwesteinde. Jan Kaper was in het verzet bekend onder de naam bijnaam ‘Blonde Jan’.

De romaanse kerk is omstreeks 1200 van warmrode baksteen gebouwd en behoort daarmee tot de oudste van dit materiaal gebouwde bedehuizen in Friesland. De kerk is gewijd aan Bonifatius, de missionaris die in 754 is vermoord. De kerk heeft een ingetogen interieur onder een vlak balkenplafond

Overnachten

Eten & Drinken

Meer nieuws

Heb je tips voor deze pagina? Mail naar redactie@nefnijs.nl