De nationale Landschapstriënnale komt in 2023 naar het Waddengebied. Dit hebben het bestuur en de adviescommissie van de stichting Landschapstriënnale op 21 juli jl. bepaald. Gedurende het hele jaar 2023 zullen er activiteiten in het kader van de Landschapstriënnale plaatsvinden langs de Waddendijk van Den Helder tot Delfzijl. Het zwaartepunt van het programma zal liggen in september 2023. Het hart van de manifestatie komt in de gemeente Noardeast-Fryslân te liggen, rond Blija, waar de bewoners de Terp van de Takomst zullen laten verrijzen.