Gemeente Noardeast-Fryslân dient aanvraag in voor aardgasvrije proeftuin Anjum

Foto: Wethouder Esther Hanemaaijer en Emile Hendriks van De Anjumer Eendragt (Gemaakt door Korien Boerema).

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een aanvraag bij het Rijk gedaan, om Anjum mee te laten doen aan het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met dit programma stelt het rijk subsidie beschikbaar om wijken en buurten aardgasvrij te maken. In de aanvraag staat hoe Anjum aardgasvrij kan worden voor 2030. De rijksbijdrage is hierbij noodzakelijk en een belangrijke stimulans om dit te bereiken. De gemeente heeft de aanvraag in nauwe samenwerking met energiecoöperatie Anjumer Eendragt opgesteld.

Bezienswaardigheden

Molenmuseum ‘De Eendragt’ is gevestigd in een koren- pelmolen. Op de begane grond bevind zich het VVV-kantoor. U vindt een wisselende expositie op de eerste zolder en een permanente schelpenexpositie in vitrines en een foto-expo van molens in Fryslán en Dongeradeel op de tweede zolder. De derde zolder is de ‘molen-modellenzolder‘ en op de vierde zolder vindt u molenaarsattributen, boerenspul en timmergereedschap.

De eenbeukige kerk werd in de 12e eeuw gebouwd van tufsteen. In de 13e eeuw werd de kerk verlengd. In de toren hangt een klok van klokkengieter Hans Falck. De preekstoel in de kerk komt uit de 17e eeuw. Het orgel uit 1875 is gebouwd door L. van Dam en Zonen.

 

Dit poldermolentje is met een vlucht van slechts 10,60 meter de kleinste molen in Dongeradeel. Toch bemaalde de molen van 1850 tot 1962 tot volle tevredenheid de Kleine Ganzenpolder. Omstreeks 1850 liet Martinus Aukes Wierda de molen bouwen. De molen maalde uit op het Zuider Ee. Na de ruilverkaveling van het Kolkengebied in 1962 had De Gans geen belangrijke betekenis meer. Een elektrisch gemaal nam zijn functie over. In 1970 en 1995 werd De Gans opgeknapt.Hij is nu eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

Overnachten

       Eten & Drinken

Meer nieuws

Heb je tips voor deze pagina? Mail naar redactie@nefnijs.nl