De PvdA in Noardeast-Fryslan heeft een spoeddebat aangevraagd vanwege de besluitvorming rond de kippenhouderij in Aalsum. Volgens de sociaaldemocraten rammelt de besluitvorming rond de kippenhouderij. In Aalsum is Rimer Dijkstra onlangs een bedrijf met 30.000 kippen begonnen. Bij zijn boerderij beoogt hij een vrije uitloopruimte. Onlangs concludeerde de GGD dat geur- en fijnstofoverlast voor de meeste omwonenden mee zullen vallen. De PvdA betwijfelt dit.