Anjum krijgt 4,4 miljoen euro voor de proeftuin Aardgasvrije Wijk

Het plan van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt dat Gemeente Noardeast-Fryslân in diende voor een rijksbijdrage om Anjum aardgasvrij te maken, is geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk. De gemeente ontvangt 4,4 miljoen euro om Anjum aardgasvrij te maken. Hiermee kan het plan dat De Anjumer Eendragt samen met de gemeente opstelde, worden opgestart.

Lees meer

Monumenten Ferwerderadiel overgedragen aan stichting Monumentenbehoud NEF

JANNUM – Vrijdagmiddag 9 september zijn door het voormalige bestuur van de stichting monumentenzorg Ferwerderadiel de kerk van Jannum en de toren van Wanswert overgedragen. Het bestuur van de stichting wilde stoppen met haar werkzaamheden en zocht in het voorjaar van 2022 via wethouder Fedde Breeuwsma naar een oplossing. De stichting monumentenbehoud Noardeast-Fryslân werd bereid gevonden om voortaan zorg te dragen voor de monumenten. Notariskantoor Hellema zorgde na een periode van overleg en onderzoek tussen de beide stichtingen en de gemeente voor de voorbereidingen van een fusie en die kon vrijdagmiddag in het kerkje van Jannum worden ondertekend.

Lees meer

TERP FAN DE TAKOMST IN BLIJE OPGELEVERD


Met trots laat de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. weten dat de definitieve oplevering van de Terp fan de Takomst een feit is. Hiermee komt een groot project, gedragen door de gemeenschap van Blije, vrijwilligers en lokale bedrijven, tot een succesvol einde.

Lees meer

Start nieuwbouw dorpshuis De Terp in Oosternijkerk


In september gaat de nieuwbouw van dorpshuis De Terp in Oosternijkerk van start. Mede dankzij subsidie uit de Europese regeling LEADER, kan het project ‘Yn beweging nei de takomst!’ doorgaan. Vandaag ontving André Beeksma, voorzitter van Stichting dorpshuis De Terp, het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hiermee is de subsidie van 150.000 euro definitief toegekend. Dorpshuis De Terp heeft een belangrijke centrale functie in de regio. Met de nieuwbouw wordt het dorpshuis uitgebreid en aangepast naar de huidige eisen en normen. Na voltooiing van het project staat er een open en toegankelijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Klaar voor de toekomst.

Lees meer

Kerk Waaxens na restauratie klaar voor de toekomst


WAAXENS – De Sint-Thomaskerk in Waaxens is in de afgelopen maanden niet alleen grondig gerestaureerd, dankzij een aantal nieuwe faciliteiten is de kerk ook helemaal klaar voor de toekomst. Met behoud van alle authentieke elementen, is in de kerk een nieuw keukenblok geplaatst en is er een toilet in de kerk gerealiseerd. Hoewel de kerk niet meer wordt gebruikt voor een wekelijkse eredienst, is deze nog wel degelijk in gebruik. Voor concerten en speciale diensten, is de voormalig Hervormde kerk in Waaxens nog met regelmaat open. Door de restauratie kan het gebouw ook in de toekomst voor diverse doeleinden gebruikt blijven worden.

Lees meer

Per 1 oktober 2022 nieuwe directeur-bestuurder Thús Wonen

Rienk van der Meulen start per 1 oktober 2022 als directeur-bestuurder van Thús Wonen. De bestuursfunctie werd vanaf 1 februari 2022 ad interim ingevuld door Rein Swart. Rienk heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en heeft bij diverse corporaties functies vervuld.

Lees meer


Dantumadiel financieel weer op orde

Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2022. Ondanks de nodige financiële uitdagingen is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Deze begroting is dan ook een belangrijke stap in het financiële herstel voor de lange termijn.

Subsidieregeling Versnellingsagenda is vanaf vandaag geopend voor regio Noordoost-Fryslân

Vanaf maandag 20 september is de subsidieregeling voor de laatste keer dit jaar opengesteld voor
subsidieaanvragen boven de 25.000 euro. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in
de regio komen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragers hebben zes weken de tijd om een
subsidieaanvraag in te dienen. Subsidies tot en met 25.000 euro zitten niet vast aan de
tenderopenstelling en kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Werkbezoek ambtenaren EZK aan Noardeast-Fryslân

foto: Het gezelschap van wethouder Hanemaaijer wordt in Anjum bijgepraat over energietransitie en verzilting.

Op 18 juni 2021 hebben ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een werkbezoek gebracht aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Door in gesprek te gaan met collegeleden en vertegenwoordigers van dorpsbelangbestuurders hebben zij een betere indruk gekregen van de zorgen rondom gaswinning in dit gebied en de ontwikkelingen op het gebied van verzilting en de energietransitie.

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl