Zanger Gerrit Breteler treedt op met zoon en schoonzoon


Zanger Gerrit Breteler geeft zaterdag 4 januari een nieuwjaarsconcert samen met zijn zoon Hylke (17). Ook zijn schoonzoon Durk Slager (26) treedt mee op. Peter van der Zwaag begeleidt de muzikanten op de piano. ,,Het idee om met mijn vader op te treden ontstond vorig jaar tijdens de boekpresentatie van mijn zus, Anne-Goaitske’’, vertelt Hylke. ,,Daar zongen wij samen een nummer. De programmeur van ’t Readtsjerkje vroeg vervolgens of wij daar samen wilden optreden.’’

Lees meer

Gebouw Rabobank Damwâld in handen van ondernemer


Het voormalige hoofdkantoor van Rabobank Noordoost Friesland in Damwâld is verkocht. De bank heeft een groot deel van haar activiteiten overgeheveld naar Drachten en daardoor is het gebouw in Damwâld niet langer in zijn geheel nodig. De Rabobank zal een gedeelte terughuren van de nieuwe eigenaar waardoor de Rabobank nog wel gevestigd blijft in het dorp, alleen minder prominent dan nu het geval is.  De bank is voortaan geen hoofdkantoor meer maar een adviescentrum, net als de kantoren in Dokkum, De Westereen, Kollum en Ferwert.

Lees meer

1,4 miljoen euro aan investeringen voor regio NEF


Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 29 initiatieven. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van bijna € 1,4 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio. De provincie draagt daar maximaal een derde aan bij. Op NEFnijs.nl worden verschillende projecten binnenkort nader toegelicht.

Lees meer

Anke Bijlsma blikt terug op 1 jaar Theaterkerk Nes

Anke Bijlsma
Het is alweer een jaar geleden dat de Theaterkerk Nes werd geopend. Directeur Anke Bijlsma kijkt met een positief gevoel terug op het eerste seizoen. ,,Het was intensief, maar onze missie om vooral ook een sociaal-maatschappelijk programma voor alle doelgroepen neer te zetten is geslaagd.’’

Lees meer

Klein feestje bij oplevering 19 huurwoningen Kollum


Met de bouw van 19 huurwoningen aan de Julianastraat en Bernhardlaan heeft Thús Wonen een laatste invulling gegeven aan een herstructureringsproces in Kollum-Zuid. Op woensdag 27 november was er een officiële opening waarbij de nieuwe huurders, omwonenden, gemeente Noardeast-Fryslân, aannemer Jorritsma en Thús Wonen een klein feestje vierden. Onder het genot van een kop snert en muziek van de Kollumer zanger Johnny de Vries, zijn de nieuwste huurders aan de Julianastraat en Bernhardlaan welkom geheten.

Lees meer

Werkzaamheden aan Woudabrug bij Ee


Komende week zijn er werkzaamheden gaande aan de Woudabrug bij EE. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de firma Rusthoven en
vinden plaats tussen 8.30 en 16.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden kan het gebeuren dat de brug voor een langere periode gesloten is voor het verkeer. Het verkeer
wordt omgeleid.

Lees meer

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl