Per 1 oktober 2022 nieuwe directeur-bestuurder Thús Wonen

Rienk van der Meulen start per 1 oktober 2022 als directeur-bestuurder van Thús Wonen. De bestuursfunctie werd vanaf 1 februari 2022 ad interim ingevuld door Rein Swart. Rienk heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en heeft bij diverse corporaties functies vervuld.

Lees meer

Werkzaamheden Dammeloane Damwâld klaar

Het werk aan de Dammeloane zit erop. Donderdag ging de hele weg weer open voor het verkeer. Dantumadiel gaf vorig jaar het bedrijf Daniel Pijnacker uit Kollum de opdracht om de Dammeloane opnieuw in te richten.

Lees meer

Welkom op de Terp fan de Takomst!

Blije – Zaterdagochtend opende Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, met Shantykoor De Slykstappers officieel de Terp fan de Takomst in Blije voor het publiek. Aansluitend droeg Vereniging Dorpsbelang Blije onder aanwezigheid van genodigden de terp over aan directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Als eigenaar van het natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks is de natuurorganisatie na 16 juli 2022, samen met een afvaardiging uit de gemeenschap, ook beheerder van de Terp fan de Takomst.

Lees meer

Theo Mulder ontvangt Douwe Hooglandprijs vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Woensdagavond 13 juli reikte Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de Douwe Hooglandprijs 2021 uit aan Theo Mulder van Mulder Agro B.V. De jury koos voor hem “vanwege zijn enthousiaste betrokkenheid bij vele projecten en zijn inzet voor systeemverandering van de agrarische sector. Hij is de promotor van de ‘Boer als apotheker van de toekomst’ en de verbetering van de bodemkwaliteit en weet daarbij mensen te boeien en te inspireren. Zijn visie om met lokale biomassa de bodem te bemesten en breder te kijken dan alleen naar stikstof, fosfaat en kalium, biedt kansen voor het bodemleven. Ook is hij de man achter Symphony of Soils. Theo is een vaak en graag geziene deelnemer aan bijeenkomsten zoals de themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.”

Lees meer

Eerste gebruikers ontdekken vaarroute Súd Ie

METSLAWIER – Per fiets, in een boot en zelfs in een treintje mochten genodigden en betrokkenen vrijdagmiddag alvast een voorschot nemen op het feestelijke openingsweekend van de vaarroute Súd Ie. Het gehele weekend staat rondom de Súd Ie namelijk in het teken van de opening van de vaarroute voor bootjes tot 1.50 meter. Hiervoor worden tal van gratis activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De officiële opening voor genodigden werd gecombineerd met de opening van de Vlasroute 2022. Deze route viert dit jaar haar eerste lustrum.

Lees meer

Seedykstermerk Moddergat


Drie gezellige zomermarkten op het terrein van de garnalenfabriek van Moddergat.
Op zaterdag 4 juni, 9 juli en 10 september organiseert museum ’t Fiskershúske in Moddergat een knusse en gezellige markt op het terrein van de garnalenfabriek in Moddergat. De markt is open van 10.00 tot 17.00 uur.

Lees meer


Dantumadiel financieel weer op orde

Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2022. Ondanks de nodige financiële uitdagingen is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Deze begroting is dan ook een belangrijke stap in het financiële herstel voor de lange termijn.

Subsidieregeling Versnellingsagenda is vanaf vandaag geopend voor regio Noordoost-Fryslân

Vanaf maandag 20 september is de subsidieregeling voor de laatste keer dit jaar opengesteld voor
subsidieaanvragen boven de 25.000 euro. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in
de regio komen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragers hebben zes weken de tijd om een
subsidieaanvraag in te dienen. Subsidies tot en met 25.000 euro zitten niet vast aan de
tenderopenstelling en kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Werkbezoek ambtenaren EZK aan Noardeast-Fryslân

foto: Het gezelschap van wethouder Hanemaaijer wordt in Anjum bijgepraat over energietransitie en verzilting.

Op 18 juni 2021 hebben ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een werkbezoek gebracht aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Door in gesprek te gaan met collegeleden en vertegenwoordigers van dorpsbelangbestuurders hebben zij een betere indruk gekregen van de zorgen rondom gaswinning in dit gebied en de ontwikkelingen op het gebied van verzilting en de energietransitie.

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl