Wandel- en fietspad langs historische pingoruïnes geopend

Op vrijdagmiddag 4 juni is het wandel- en fietspad tussen de Langelaan en Gaestmabuorren, ten westen van Burgum, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Tytsy Willemsma van de gemeente Tytsjerksteradiel, directeur Henk de Vries van It Fryske Gea en Bertus Mulder, voorzitter van de gebiedscommissie De Centrale As.

Lees meer

Vaarroute Súd Ie op koers

De stuurgroep van het programma Súd Ie heeft afgelopen donderdag Esonstad nabij Anjum bezocht. Hier wordt een nieuwe schutsluis met innovatieve vispassage gerealiseerd en zijn diverse interessante toeristische ontwikkelingen gaande.

Lees meer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan het landschap: Deel 5


In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt dit jaar iedere maand een van deze leden in beeld. De leden leggen samen met betrokken gebiedspartners in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uit en geven tips hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven.

Lees meer

GGD Fryslân in Hallum en Kollum met vaccinatiebus om 65-plussers te vaccineren  


GGD Fryslân rijdt met een vaccinatiebus door Fryslân, om zo nog meer mensen dicht bij huis een prik te kunnen geven. Op woensdag 9 juni staat de bus in Hallum en donderdag 10 juni in Kollum.
Als u van het RIVM een uitnodiging voor vaccinatie met Moderna of BioNTech/Pfizer heeft ontvangen, kunt u zonder afspraak in de bus terecht voor een prik. De vaccinatiebus wordt eerst gebruikt om 65+ers te vaccineren, die bijvoorbeeld niet naar andere dorpen/steden kunnen reizen.

Lees meer

Half miljoen aan investeringen in de regio door QOP

De subsidieregeling Versnellingsagenda kent aan vijf projecten subsidie toe die een impuls geven aan de economie van Noordoost-Fryslân. Deze regeling stelt geld beschikbaar voor projecten die werkgelegenheid, scholing, innovatie, een duurzame landbouwsector en regiomarketing stimuleren. In totaal ontvangen deze vijf projecten een bijdrage van 500.000 euro.

Lees meer

Wadden blijven inzetten op donker


De duisternis beleefbaar maken, dát is waar het programma Donkerte van de Wadden voor staat. Door toeristen, bewoners en ondernemers de kracht, pracht en waarde van donkerte te laten ervaren en beleven langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden, wil het programma Donkerte van de Wadden de bewustwording over de noodzaak van het behoud van deze duisternis vergroten. Vanaf nu kan iedereen voor meer informatie over donkerte terecht op www.donkertevandewadden.nl

Lees meer

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan landschap: Deel 2

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt komend jaar iedere maand een van deze leden in beeld. Samen met experts wordt in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven. 

Actie met warmtecamera Holwerd een succes


De actie van de stichting Elkenien Grien om gratis gebruik te kunnen maken van de warmtecamera is een succes geweest. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van de actie, die in samenwerking met Dorpsbelang Holwerd werd georganiseerd. Inwoners van Holwerd konden een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen. Energieambassadeurs Bert Barten en Wiebe de Haan waren de afgelopen tijd meerdere malen in Holwerd te vinden om de foto’s te maken.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl