Regio Noordoost-Fryslân start experiment voor balans op woningmarkt

De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt. Gedeputeerde Fokkinga: “De gemeenten krijgen meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie. We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, waarbij gemeenten ook plannen kunnen realiseren.” De provincie stelt als voorwaarde dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt.

Lees meer

Mei ik jo wat freegje? Met Louwrens Hacquebord

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan sociaal geograaf en adviseur Louwrens Hacquebord uit Dokkum.

Lees meer

Op het erf van… Manege en melkveehouderij De Hynsteblom

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we manege en melkveebedrijf De Hynsteblom in Foudgum.

Lees meer

Syb van der Ploeg verrast zorginstellingen met optreden


Bewoners en medewerkers van zorginstelling Talma Hoeve in Feanwâlden en Brugchelencamp in De Westereen werden op Koningsdag verrast door een optreden van Syb van der Ploeg en trio Sjanz. De optredens werden georganiseerd door gemeente Dantumadiel in het kader van ‘Samen zingen voor saamhorigheid’.

Lees meer

Mei ik jo wat freegje? Met Anna van der Meulen

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan veehoudster en verhuurder van stadslogement Kleindiep Dokkum Anna van der Meulen.

Lees meer

Steun voor eigen zuivellijn Schiermonnikoog


De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven. Voor het project Schiermonnikoger landbouwtransitie 2020–2021 stellen Gedeputeerde Staten € 164.000 beschikbaar. De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven.

Lees meer

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl