Live-uitzending over programma Súd Ie

Maandagavond 24 januari 2022 om 20.00 uur organiseert programmabureau Súd Ie een live-uitzending. In dit informatiemoment worden bewoners, bestuurders, politici en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het totale programma Súd Ie en vele bijbehorende projecten. Tafelgasten blikken terug op wat er tot dusver is gebeurd en geven een actuele stand van zaken. Bekijk de uitzending via www.rtvnof.nl/sudie of televisie op het kanaal van RTV NOF.

Lees meer

Ruim 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de regio Noordoost-Fryslân


Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is ook dit jaar weer veel subsidie beschikbaar voor
innovatieve projecten voor de regio Noordoost-Fryslân. Voor grote projecten met
subsidieaanvragen boven de €25.000 euro is binnenkort de regeling weer geopend. De programma
adviseurs van Stichting Qop hebben het druk met nieuwe aanvragen, goede ideeën en zien dat
onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio elkaar steeds beter weten te
vinden.

Lees meer

Kadewerkzaamheden aan de Veerdam in Holwerd

Rijkswaterstaat gaat vanaf maandag 10 januari tot en met 13 mei 2022 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op en aan de veerinrichting Holwerd. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de stalen damwanden aan de noordwestzijde van de Veerdam.

Lees meer

In regio Noordoost-Fryslân IMF-subsidie voor 17 projecten


Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de regio Noordoost-Friesland. In deze laatste openstellingsperiode van 2021 gaat hier ruim 270.273 euro naar leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Eén van de gehonoreerde projecten is het W.B. van der Kooiplantsoen.

Lees meer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden vraagt aandacht voor exoten tijdens kapseizoen

De Amerikaanse vogelkers, de Japanse duizendknoop en de berenklauw zijn soorten die niet thuishoren in de Noardlike Fryske Wâlden. Doordat de zaden makkelijk verspreiden, dreigen er teveel exemplaren te komen waardoor andere soorten, vooral kruiden en struiken, worden verdrongen. Dit gaat ten koste van variatie aan soorten en dus de biodiversiteit. De Japanse duizendknoop kan zelfs rioolbuizen vernielen. Gooi deze plant in de grijze container en niet op de composthoop anders is er een kans dat de soort zich verder verspreidt. De ratelpopulier is wel inheems maar omdat de soort ook heel dominant kan zijn, is deze ook niet wenselijk omdat andere soorten verstoord raken en houtwallen geheel gevuld raken met ratelpopulieren. Nu het kapseizoen weer volop in gang is, van 1 oktober tot 15 maart, adviseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden om vroegtijdig de jonge struiken en boompjes handmatig te verwijderen. Daarbij geldt: de aanhouder wint! Kijk voor meer tips en foto’s op www.noardlikefryskewalden.nl/exoten

Lees meer

N361 van rotonde Gytsjerk tot kruispunt E10 gestremd


Vanwege werkzaamheden is de N361 vanaf maandag 29 november om 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De weg is gestremd vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10. BAM Infra Regionaal uit Drachten voert hier werkzaamheden uit. Naar verwachting is de weg zaterdag 4 december om 17.00 uur weer open voor verkeer.

Lees meer


Dantumadiel financieel weer op orde

Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2022. Ondanks de nodige financiële uitdagingen is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Deze begroting is dan ook een belangrijke stap in het financiële herstel voor de lange termijn.

Subsidieregeling Versnellingsagenda is vanaf vandaag geopend voor regio Noordoost-Fryslân

Vanaf maandag 20 september is de subsidieregeling voor de laatste keer dit jaar opengesteld voor
subsidieaanvragen boven de 25.000 euro. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in
de regio komen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragers hebben zes weken de tijd om een
subsidieaanvraag in te dienen. Subsidies tot en met 25.000 euro zitten niet vast aan de
tenderopenstelling en kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Werkbezoek ambtenaren EZK aan Noardeast-Fryslân

foto: Het gezelschap van wethouder Hanemaaijer wordt in Anjum bijgepraat over energietransitie en verzilting.

Op 18 juni 2021 hebben ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een werkbezoek gebracht aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Door in gesprek te gaan met collegeleden en vertegenwoordigers van dorpsbelangbestuurders hebben zij een betere indruk gekregen van de zorgen rondom gaswinning in dit gebied en de ontwikkelingen op het gebied van verzilting en de energietransitie.

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl