Sigarenplant isoleert stationsgebouw Feanwâlden


In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel en met medewerking van NS (eigenaar van het gebouw). In het gebouw komt een proefpaneel met lisdodde, zichtbaar in de gevel. De renovatie is een voorbeeld van regionale kansen om gebouwen te verduurzamen en lokale circulariteit toe te passen.

Lees meer

Opnieuw Europees geld voor een vitaal platteland


Eind vorig jaar verhuisde dorpshuis De Fjouwer naar de oude basisschool De Flieterpen in Reitsum. Al maandenlang werken vele vrijwilligers aan de verbouwing van het pand. Mede dankzij de verkregen LEADER subsidie konden de plannen doorgaan en is het pand ook duurzaam gemaakt. Vandaag ontving voorzitter Oane Sierksma van De Fjouwer het LEADER-bordje uit handen van gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hiermee is de subsidie definitief toegekend. Zowel de regio Noordoost- als Noordwest Fryslân kunnen dit jaar opnieuw bijna een miljoen euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden

Lees meer

Op het erf van… Koarnwerter Holsteins

In ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we de familie Bakker in Ginnum.

Lees meer

Camera’s fotograferen en tellen vliegende insecten

Insectencamera’s gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Fryslân. Vanaf 2021 doet Fryslân mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. In Fryslân gaat het om negen camera’s die verspreidt over agrarisch gebied, steden en natuur, voor drie jaar in juli en augustus vliegende insecten fotograferen.

Lees meer

Vijftien toeristische organisaties willen in regeerakkoord


Vijftien toeristische organisaties, de zogenoemde destinatiemarketingorganisaties(DMO’s), bieden informateur Herman Tjeenk Willink vandaag gezamenlijk een actieplan aan. Daarin pleiten ze voor een landelijk toerismeplan dat moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en een toekomstbestendige toeristische sector. Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema, namens de destinatiemarketingorganisaties: “We maken ons niet alleen zorgen over de economische gevolgen van de crisis, maar ook over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties. Dat gaat ons als inwoners van Nederland allemaal raken.”

Lees meer

IMF-subsidie voor 14 projecten in Noardeast-Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardeast Fryslân verstrekt in de eerste tender van 2021 subsidie aan 14 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal zorgen alle initiatieven voor een investering van 260.000 euro in leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees meer

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden brengt Ode aan landschap: Deel 2

In 2021 brengt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden een Ode aan het landschap. In Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden zorgt het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging brengt komend jaar iedere maand een van deze leden in beeld. Samen met experts wordt in een online artikelenreeks de unieke waarde van het landschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe bezoekers dit bijzondere landschap kunnen beleven. 

Actie met warmtecamera Holwerd een succes


De actie van de stichting Elkenien Grien om gratis gebruik te kunnen maken van de warmtecamera is een succes geweest. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van de actie, die in samenwerking met Dorpsbelang Holwerd werd georganiseerd. Inwoners van Holwerd konden een serie warmtefoto’s van hun huis laten maken om zo warmtelekken op te sporen. Energieambassadeurs Bert Barten en Wiebe de Haan waren de afgelopen tijd meerdere malen in Holwerd te vinden om de foto’s te maken.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl