Subsidie voor dorpshuizen Morra en Wierum


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor twee dorpshuizen in de gemeente subsidie beschikbaar gesteld. Het gaat om ‘de Stikel’ in Morra en de Pinenâle in Wierum. In beide gevallen is de subsidie bedoeld om noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. Volgens de gemeente vervullen de dorpshuizen een belangrijke sociale functie. Om ze meer financiële armslag te geven, werden alle dorpshuizen in de gemeente ook gecompenseerd worden voor de OZB.

Lees meer

Mei ik jo wat freegje? Sjoerd Hoekstra

In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan voorzitter van Dorpsbelang Aldwâld Sjoerd Hoekstra.

Lees meer

Bijna miljoen beschikbaar voor plattelandsontwikkeling


Noordoost-Fryslân kan dit jaar € 925.000,- besteden aan leefbaarheidsprojecten. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.
De LEADER-subsidie is er om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van plattelandsgebieden te stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Voorbeelden van eerder toegekende projecten zijn het kringloop centrum in Grou en dorpshuis d’Alde Skoalle in Hantum.

Lees meer

Mei ik jo wat freegje? Jelle Boerema


In ´Mei ik jo wat freegje?´ stellen we nieuwsgierige vragen aan mensen in Noardeast-Fryslân. Mensen die wonen en werken in de regio. We willen weten wie ze zijn, wat ze doen en vooral: wat betekenen ze voor Noardeast-Fryslân? In deze editie stellen we vragen aan wethouder Jelle Boerema.

Lees meer

Jan en Hary vinden eerste ljipaai Dantumadiel

De twee vrienden Jan Nutma uit Hiaure en Harry Wijbrands uit Molkwar hebben het eerste ljipaai van 2020 in de gemeente Dantumadiel is gevonden. Ze hebben het eitje woensdagochtend 11 maart 2020 rond 10.15 uur gevonden ten noorden van Driezum, ten zuiden van het Dokkumergrootdiep.

Lees meer

Op het erf van … biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed

akkerbouwbedrijf TimpelsteedIn ´Op het erf van…` gaan we het erf op bij agrarische bedrijven in Noardeast-Fryslân. We trekken onze laarzen aan en luisteren naar de mooiste verhalen van de agrarische ondernemers in onze regio. In deze editie bezoeken we biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum.

Lees meer

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl