Wadopera Peter Grimes met bravoure van start Laatste kans voor kaarten

Foto: Tim Groeneveld

Op dit moment speelt in het uiterste puntje van Friesland de beroemde opera Peter Grimes van Benjamin Britten. De voorstelling vindt buitendijks plaats, aan het Wad in een kwelder bij het authentieke vissersdorp Paesens-Moddergat. Met ruim 300 medewerkers en ruim 17.000 bezoekers mag de Wadopera zich een van de eerste grote culturele producties noemen in het (post)corona tijdperk.

Lees meer

Toren Foudgum weer opgeleverd na onderhoud


FOUDGUM –De toren naast de Mariakerk in Foudgum is afgelopen week weer opgeleverd na een periode van onderhoud. In opdracht van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel werkte Bouwbedrijf Van der Werff uit Dokkum aan het de toren. De afgelopen tijd stond de kerktoren aan het Piet Paaltjenspad in het dorp in de steigers. Na het geplande onderhoud aan onder ander het dak, schilderwerk en ventilatie is de toren weer in volle glorie te zien.

Lees meer

‘Wij willen laten zien dat natuur en landbouw heel goed samen gaan’


HANTUM – Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft woensdag 15 september een informatiebord onthuld over het beheer van Agrarisch Collectief Waadrâne. De komende tijd worden tientallen soortgelijke borden geplaatst in de regio Noordoost-Friesland. Op deze manier wil Waadrâne meer bekendheid geven aan de manier waarop de boeren samenwerken met de natuur.

Lees meer

Werk mee aan herstel Fries agrarisch Cultuurlandschap


Van 4 oktober tot en met 8 november 2021 gaat een subsidieregeling open voor het herstellen en inrichten van het agrarisch cultuurlandschap, met het oog op een aantrekkelijk landschap, meer natuur en biodiversiteit. De subsidie is bedoeld voor agrarische collectieven, natuur- en landschapsorganisaties, waar agrariërs en particulieren bij aan kunnen haken. De subsidie valt onder de maatregelen van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). In totaal is € 3.120.000 beschikbaar.

Lees meer

Fysiotherapie Dongeradeel nu ook in Damwâld


DAMWÂLD – De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Dongeradeel en Sportcentrum Bodde Bouman zitten vanaf nu ook in Damwâld. Op maandag 13 september wordt hun nieuwe vestiging in het voormalige Rabobankgebouw geopend. Raymond Mulder, Margriet van Meekeren en Stefan Bodde zijn de fysiotherapeuten die deze vestiging gaan runnen.

Lees meer

Ruim veertig jaar in de ban van vogels


MARRUM/HALLUM – Tjalling Walda (83) uit Marrum en Lucas Hemrica (84) uit Hallum stoppen na jaren als vogeltellers voor Agrarisch Collectief Waadrâne. Het werk wordt vooral lichamelijk te zwaar. Dit wil niet zeggen dat de heren straks niet meer in de velden te zien zijn. ,,Sa lang’t we de iene foet foar de oare sette kinne, gean we troch.’’

Lees meer


Dantumadiel financieel weer op orde

Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2022. Ondanks de nodige financiële uitdagingen is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Deze begroting is dan ook een belangrijke stap in het financiële herstel voor de lange termijn.

Subsidieregeling Versnellingsagenda is vanaf vandaag geopend voor regio Noordoost-Fryslân

Vanaf maandag 20 september is de subsidieregeling voor de laatste keer dit jaar opengesteld voor
subsidieaanvragen boven de 25.000 euro. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in
de regio komen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragers hebben zes weken de tijd om een
subsidieaanvraag in te dienen. Subsidies tot en met 25.000 euro zitten niet vast aan de
tenderopenstelling en kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Werkbezoek ambtenaren EZK aan Noardeast-Fryslân

foto: Het gezelschap van wethouder Hanemaaijer wordt in Anjum bijgepraat over energietransitie en verzilting.

Op 18 juni 2021 hebben ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), een werkbezoek gebracht aan de gemeente Noardeast-Fryslân. Door in gesprek te gaan met collegeleden en vertegenwoordigers van dorpsbelangbestuurders hebben zij een betere indruk gekregen van de zorgen rondom gaswinning in dit gebied en de ontwikkelingen op het gebied van verzilting en de energietransitie.

Compensatie voor busreizen met Opstapper

Door de gevolgen van de coronacrisis rijden er tijdelijk minder lijnbussen. Arriva zet ter vervanging Opstappers in. Wie met zo’n vervangende Opstapper reist, hoeft daarvoor vanaf 15 maart 2021 niet te betalen.

Redactie

De redactie van Nefnijs.nl is bereikbaar op:
redactie@nefnijs.nl
0519-724600

Adverteren?
Gebruik: adverteren@nefnijs.nl